8 Tulokset ja arviointi

Arvioinnin toteuttaminen

 • Kaikissa kouluissa toteutetaan CAF-pika-arviointi maaliskuussa. Arvioinnin kohteena on vuosisuunnitelman luku 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki. Kukin koulu valitsee itse toisen arvioitavan osa-alueen. Pika-arvioinnin tulokset kootaan huhtikuun alussa sähköisellä lomakkeella.
 • Koulut tekevät lukuvuosiarvioinnin touko-kesäkuussa 2019 Peda.netin lukuvuosisuunnitelman kohtaan Arviointi.

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

 • Kaupungin kouluissa toteutettiin CAF-pika-arviointi kevätlukukaudella 2019. Arvioinnin kohteena oli vuosisuunnitelman osio 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki. 
 • Koulukohtainen arviointikohteemme on osio 4. Resurssit
  • Caf- arvioinnin tulokset olivat hyvät. Olemme huomioineet kummankin osion kehittämistä tarvitsevat kohteet ja niitä pyritään parantamaan ensi lukuvuonna.
 • Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutuivat hyvin. Varsinkin Maistan ja Kierrätän koettin niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin puolelta todella onnistuneeksi kokonaisuudeksi. Yhteistyö eri yhteisöjen kanssa toimi mutkattomasti ja saimme runsaasti tukea oppimiskokonaisuuden läpiviemiseen. Toinen oppimiskokonaisuus oli Maailma 2030. 
 • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioinnin toteuttaminen oli yksi kehittämisen kohde. Ennen monialaisia oppimiskokonaisuuksia pidettiin alkukartoituksia luokissa selvittäen oppilaiden ennakkokäsityksiä ja tietoja kyseisistä asioista. Asioiden käsittelyn jälkeen pidettiin loppukartoituksia. Oppimiskokonaisuuksien arviointi kehittyi lukuvuoden aikana merkittävästi.
 • Oppimiskeskustelut pidettiin joulu-tammikuussa. Uudistusta keskustelulomakkeeseen toivottiin ja lomake on uudistumassa koko kaupungin tasolla.
 • Jatkuvan arvioinnin kehittäminen oli lukuvuoden yhtenä tavoitteena. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kohdalla onnistuimme jatkuvassa arvioinnissa. Kokonaisuuksien ulkopuolella jatkuvaan arviointiin tulee käyttää voimavaroja vielä enemmän. 
 • Oppilaat ja huoltajat pyrittiin ottamaan mukaan koulun toimintojen arviointiin. Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa toimi hyvin. Lisäksi vanhempien mielipiteitä ja ajatuksia on kuunneltu. Niihin on yritetty reagoida mahdollisuuksien mukaan.
 • Osallistumme koulullemme tuleviin kyselyihin:
  • THL:n kouluterveystutkimukseen
  • Liikkuva koulu - tutkimukseen
  • Lisäksi muihin kaupungin määrittämiin kyselyihin
  • Move-mittauksia ei toteutettu tänä lukuvuonna koulussamme.
 • Lukuvuosisuunnitelman toteutumista arvioitiin lukuvuoden lopussa henkilökunnan kanssa. Suunnitelma toteutui hyvin. Jatkuvan arvioinnin kehittämistä on edelleen huomioitava tulevana lukuvuotena.
 • Henkilökunnan kehityskeskustelut toteutettiin kevätlukukauden aikana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä