3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu kaupunkiorganisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia.

Sisäinen liikkuvuus on aina ensisijainen tapa täyttää avoimeksi tulevat tehtävät.

Henkilöstön ja johdon rekrytoinneissa käytetään osaamisprofiileja ja ajantasaisia tehtävänkuvia.

Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi olevilla työsuhteilla. Sijaisiksi rekrytoidaan ensisijaisesti pätevää henkilökuntaa. Sijaisten ottamisessa noudatetaan periaatteita, joissa harkintaa käyttäen tulee ratkaista sijaisen tarve. Yleisesti ottaen lyhyet sijaisuudet pyritään järjestämään sisäisesti ja pidempiin noudatetaan täyttölupamenettelyn ohjetta.

Kehityskeskusteluissa käytetään KuntaHR-järjestelmää.

Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja koko henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma päivitetään. Täydennyskoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleet tarpeet.

Rehtori vastaa työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien toimintamallien ja ohjeiden toimeenpanosta sekä aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin toteutumisesta: Työhyvinvointi/työsuojelu

Vuosittaiset työhyvinvointisuunnitelmat (Työhyvinvointisuunnitelma.docx​) toimitetaan sähköpostilla työsuojeluvaltuutetulle. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Pienessä yhteisössä työilmapiirin merkitys on erittäin tärkeä. Työn vaativuuden koko ajan lisääntyessä työn kuormittavuus kasvaa. Pyrimme huomiomaan nämä seikat työpäivän eri tilanteissa ja toimimaan yhteistyössä ja toisiamme tukien koulutyön eri tilanteissa. Oppilasasioihin liittyen henkilökunnan apuna toimii oppilashuoltoryhmä.

Täydennyskoulutus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen 
Opettajat, koulunkäynninohjaajat, koulusihteeri ja rehtori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ja ensisijaisesti paikallisen tason järjestämään ajankohtaiseen ja alueen opetushenkilöstölle suunnattuun täydennyskoulutukseen. Pyrimme osallistumaan aktiivisesti uuden opsin sekä tvt- asioihin liittyviin koulutuksiin. Koululla laaditaan henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma kaupungin ohjeiden mukaisesti. Kehityskeskustelut järjestetään vuosittain tai joka toinen vuosi.

VESO:t ja kiky-päivä käytetään pääsääntöisesti koulukohtaisesti tai alueen koulujen (esim. Käärmelahti, Maaninkajärvi, Nilsiän koulut) kanssa yhteistyössä. Vesoista, kikyistä ja ys-ajasta tehdään suunnitelma lukuvuoden alkupuolella. Se on nähtävissä johtaminen osiossa,

Perehdyttäminen
Rehtori vastaa henkilöstön yleisestä perehdyttämisestä. Perehdytysasiakirja on jaetaan lukuvuosittain kaikille henkilöstön jäsenille sähköisesti. 

Työhyvinvoinnin edistäminen
Työhyvinvointiparina toimivat Niina Pitkänen ja Pasi Seppänen. He osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tarjottaviin koulutuksiin. Työhyvinvointisuunnitelma päivitetään vuosittain. TYHY -toimintaa pyritään järjestämään resurssien puitteissa ja sen vastaavana toimii Henriikka Iivarinen-Seppänen. Sijaisuuksissa noudatetaan kaupungin ohjeistuksia.

Ohjaajaresurssin jakaminen
Ohjaajaresurssi on kohdennetaan kaikkiin luokkiin tarpeen mukaan alkuopetus erityisesti huomioiden. Osan resurssista vie iltapäiväkerho/aamuhoito. Yläluokilla resurssia on kohdennettu matematiikkaan, äidinkieleen ja englantiin. Ohjaajaresurssia jaetaan tarpeen mukaan uudelleen lukuvuoden aikana.

Tiedottaminen
Henkilökunnan tiedottamisesta huolehditaan Koulun johtaminen -osa-alueessa kerrotulla tavalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä