2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2018 - 2019 kehittämisen kohteina ovat tiimi- ja yhteisopettajuus sekä yhteistyö lähiyhteisön kanssa. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki. Toisesta CAF-arviointikohteesta koulu päättää itse.

Perusopetuksen yhteiset arvioinnin kohteet 2014 - 2020:

 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops


Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

ARVIOINTI
 • Kaupungin kouluissa toteutetaan CAF-pika-arviointi kevätlukukaudella 2019. Arvioinnin kohteena on Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki.
 • Koulukohtainen arviointikohteemme on osio 4.Resurssit

KEHITTÄMISKOHTEET 
Lukuvuoden 2018-2019 tavoitteena on kehittää:

- Uuden opetussuunnitelman mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia.
- Jatkuvan arvioinnin kehittäminen.
- Sähköisten oppimisympäristöjen ja teknologian hyödyntämistä.
- Oppilaiden osallistuttaminen aktiivisina tiedon jakajina (Tutor-oppilaat).

PAINOPISTEALUEET:
1) uusi ops
2) tvt- taidot ja oppimisympäristöjen kehittäminen
3) liikkuva koulu

4) monialaiset oppimiskokonaisuudet: Maailma 2030 ja toisena koulumme hankkeisiin (Jätekukko ja Maistuva koulu) perustuva oppimiskokonaisuus.
Teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Paikalliset toimijat (mm. 4 H, seurakunnat, kyläyhdistys, vanhempainyhdistys Pulkon Mammat ja Papat ry, metsästysseurat) sekä kaupungin alueella toimivat yhteistyötahot otetaan mukaan koulun toiminnan kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan. 

Perusopetuksen arvoista koulussamme korostuvat mm. yhdessä tekeminen (yhteisöllisyys), tavoitteisiin sitoutuminen sekä luottamus. Pyrimme huomioimaan mahdollisimman hyvin oppijoiden yksilöllisyyden, tavoitteenamme on toimia mahdollisimman oppilaslähtöisesti resurssien puitteissa. 

Pyrimme osallistumaan koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. 

Pyrimme kehittämään koulumme tvt-valmiuksia monipuolisesti niin resurssien, opettajien koulutuksen kuin opetustoiminnan kehittämisen kautta. Laitteiden oppilaskäyttöä edistetään kaikilla luokka-asteilla huomioiden kaupungin tvt-opsin vaatimukset. 

Koulumme valinnaiset tunnit ovat seuraavat: 4 lk käsityö, 5 lk musiikki ja kuvataide sekä 6 lk kuvataide. Kaupunkikohtaiset tunnit on sijoitettu 1.-3. luokilla matematiikkaan sekä 3 lk kuvataiteeseen.
Alkuopetuksessa 1. luokka opiskelee englantia kevätlukukaudella ja 2. luokka koko lukuvuoden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä