2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2023 - 2024 kehittämisen kohteena on oppimisen tuen kehittäminen. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Koulut voivat halutessaan tehdä CAF-arvioinnin oman toiminnan kehittämiseksi. Arviontikohteen voi päättää itse.
 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet
 • 2022 - 2023: 4 Resurssit ja 6 Kasvatus ja oppiminen
  • tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö


Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Koulun arvopohjan strategialause on Yhdessä oppien elämään. Jokainen on tärkeä. (Muuruveden koulun opetussuunnitelma)
Koulun arvopohjassa painottuvat oleellisen oppiminen, suvaitsevaisuus ja toisen arvostaminen, turvallisuus, vastuullisuus, terveet elämäntavat, terve itsetunto ja oma-aloitteisuus ja kansainvälisyys.

Opetuksessa on tärkeää opetusuunnitelman (OPS) toteuttaminen niin, että oppimisessa ja kasvamisessa painottuvat toiminnallisuus, lasten kokemukset, ajankohtaisuus, paikallisuus ja yhteistyö (kodit, yhteisöt, yhteiskunta). OPS työstyy, ja se rakentaa koulutyötä tämän yhteistyön kautta koko kouluvuoden ajan.

Kieli- ja kulttuuritietoisuutta kehitetään koulussamme mm. koulun MOK-viikon yhteydessä. Koulussamme ylläpidetään yhteyksiä ulkomaisiin ystävyyskouluihin esim. oppilaiden kirjeenvaihdon ja mahdollisen eTwinning-projektin avulla. 

Oppilasarviointia kehitetään opettajien koulutuksella. Kaikki opettajat osallistuvat työnantajan järjestämään "Arviointimestariksi"-verkkokoulutukseen.

Oppilaanohjauksessa tuetaan oppilasta opiskelutaitojen kehittymisessä ja itsetuntemuksen vahvistumisessa jatkuvan palautteen sekä harjoitusten avulla. Ohjausta painotetaan koulun nivelvaiheissa moniammatillisen yhteistyön avulla. Oppilaita tuetaan omien vahvuuksien tunnistamisessa sekä sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen kehittämisessä. Oppimiskeskustelun rakenne tukee arvioinnin lisäksi oppilaanohjausta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä