3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu kaupunkiorganisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia.

Opetushenkilöstön sisäinen siirtohalukkuus tarkistetaan aina ennen kuin virka laitetaan avoimeen hakuun. Rekrytoinneissa korostetaan tiimiosaamista, tieto- ja viestintätekniikan pedagogista osaamista sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta.

Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteilla. Sijaisuudet järjestetään perusopetuksen ohjeiden mukaan.

Täydennyskoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleet tarpeet.

Rehtori vastaa työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien toimintamallien ja ohjeiden toimeenpanosta sekä aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin toteutumisesta.

Vuosittaiset työhyvinvointisuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla työsuojeluvaltuutetulle. 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Kaupungin henkilöstön arviointikoulutukseen osallistutaan lukuvuonna 2023-2024. Henkilökunnan osaamista kehitetään myös tarjoamalla koulutusta ja annetaan mahdollisuus osallistua taloudellisten/käytännöllisten (pieni henkilökunta) resurssien puitteissa. Myös talon sisäistä osaamista jaetaan eli kollegat auttavat toisiaan.

Työhyvinvoinnin osalta on huomattu, että jatkuva kiire kuvaa hyvin pienen koulun arkea. Toiset huomioon ottava ja auttava ilmapiiri helpottavat arjen hallintaa. Työhyvinvointia pyritään lisäämään puuttumalla havaittuihin epäkohtiin viipymättä. Maanantaisin viikko aloitetaan henkilökunnan yhteisellä kahvihetkellä. Työyhteisössä toteutetaan tarvittaessa yhteisöllisiä kehityskeskusteluja. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään henkilökunnan kesken virkistystoimintaa.

Lukuvuoden 2023-2024 aikana henkilökunnalla on mahdollista osallistua työnohjaukseen 4 kertaa. 

Kouluun on nimitetty työhyvinvointipari, jotka havainnoivat työyhteisön työssäjaksamiseen liittyviä tekijöitä. Lisäksi työhyvinvointivastaaville voi tulla kertomaan työyhteisöön vaikuttavista huomioista. Työhyvinvointivastaavat voivat ohjata työyhteisön jäsenen esimiehen, työterveyden tai -suojelun palvelun piiriin. 


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä