Arviointi

Arvioinnin tulokset, johtopäätökset ja kehittämissuunnitelma

Miten olemme onnistuneet oppilashuollon kokonaisuudessa; yksilökohtaisessa työskentelyssä, monialaisissa ryhmissä ja yhteisöllisessä oppilashuollossa?

Millaisiin asioihin on panostettava erityisesti?

Miten toimimme mahdollisimman hyvissä ajoin huolioppilaiden kanssa? Pysyvätkö kaikki oppilaat omalla tasollaan osallistuen mukana?

Henkilökunnan vaihtuvuus ja saavutettavuus on suuri haaste. Yhteistyö ja konsultaatio on sujuvaa.

Psykologi, kuraattori, sairaanhoitaja kaikki voisivat yhdessä esittäytyä ja selkeästi kertoa miten olla yhteydessä jne. Psykologi on ollut vaikeasti saatava ja pyydetyt tutkimukset eivät ole edenneet toivotulla tavalla.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot, yhtenäiset ohjeet ja säännöt, kaikki oppilaat eivät saa riittävästi tukea, avustaja/erityisopettajaresurssissa on vajausta. Laaja-alaisen erityisopettajan toimenkuvan selkeyttäminen yhteisesti oppilaan tarpeet edellä.

Mielestämme luokanopettajajärjestelmässä huolioppilaat löytyvät nopeasti ja tuen antaminen alkaa varhaisessa vaiheessa.

Oppilaat pyritään huomioimaan yksilöinä, joten jokainen pysyy omalla tasollaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä