1.-6. luokat

1.-6. luokat

  • Oppilaanohjausta on eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

  • Oppilasta ohjataan vastuullisuuteen koulutyössään ja tehtävissään, sekä tiedonhankintaan ja monipuolisiin työtapoihin. Ohjauksessa painotetaan toisten ihmisten huomioon ottamista ja harjoitellaan oman toiminnan arviointia.