Lääkehoitosuunnitelma

Oppilaan lääkehoitosuunnitelma

Perusopetuksessa annetaan vain lääkärin oppilaalle määräämiä reseptilääkkeitä.

Lääkkeen on aina oltava alkuperäispakkauksessa ja siitä on käytävä ilmi annostus.

Huoltaja vastaa siitä, että oppilaan lääkehoidon tarve ja lääkehoidon kannalta kaikki tarvittava tieto on käytettävissä. Huoltaja vastaa myös oppilaan yksilöllisen lääkkeen toimittamisesta. Kaikki oppilaan lääkehoitoon osallistuvat tahot toimivat yhteistyössä huoltajien kanssa.

Yhdessä huoltajan kanssa kouluterveydenhoitaja laatii lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa, tai jos lääkitykseen tulee muutoksia.