Arviointi esiopetuksessa

Arviointi esiopetuksessa

Esiopetuksen lastentarhanopettajat havainnoivat ja arvioivat lasten oppimisvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja säännöllisesti koko esiopetusvuoden ajan arjen tilanteissa sekä eri menetelmillä ja kartoituksilla. Havainnointien pohjalta asetetaan yksilöllisiä tavoitteita esiopetukseen, muokataan oppimisympäristöä ja aikuisen toimintaa lapsen kehityksen tukemiseksi. Havainnointien ja arviointien avulla on mahdollista tunnistaa oppimisvalmiuksiin liittyvät varhaiset riskitekijät ja löytää tukitoimet arkeen.

Tuen tasoja ja muotoja lastentarhanopettajat miettivät/suunnittelevat yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen alue-esimiehen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tarvittaessa konsultoidaan ja tehdään moniammatillista yhteistyötä neuvolan terveydenhoitajan, psykologien ja eri terapeuttien kanssa.

Esiopetuksessa käytettävät arviointimenetelmät

  • Eskarin arki-materiaali :neljä osiota:käsikirja, tukitoimia esiopetuksen arkeen, havainnointilomake ja laajennettu havainnointilomake

>havainnointilomakkeet toimivat jokaisen lapsen omana esiopetussuunnitelmana

  • KPT (kontrolloitu piirrostarkkailu)
  • Pikkumetsän (WSOY) kielellisten taitojen alkukartoitus
  • Lukimat:n matematiikan arviointi kolme kertaa esiopetusvuoden aikana
  • suomi toisena kielenä (S2) arviointimateriaali (Kettu, Repun takanassa, ESKO)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä