Poissaolot

Merkittävät poissaolot ja myöhästymiset

Kun oppilaalla on merkittävästi poissaoloja/myöhästymisiä:

  • Opettaja merkitsee päivittäin oppilaiden myöhästymiset ja poissaolot Wilmaan.

  • Jos oppilas myöhästyy useita kertoja, kotia tiedotetaan ja oppilas ohjataan kasvatuskeskusteluun.

  • Luokanopettaja/-valvoja seuraa oppilaan poissaoloja ja ottaa yhteyttä kotiin ja kuraattoriin tai rehtoriin.

  • Jos poissaoloja on runsaasti eikä edellä mainitut toimenpiteet ole auttaneet, kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä.

  • Palaverissa ovat koolla oppilas, huoltajat, luokanvalvoja ja tarvittaessa koulukuraattori, koulupsykologi ja terveydenhoitaja.

  • Koulu on tarvittaessa yhteydessä muihin viranomaisiin kuten poliisiin ja sosiaalitoimeen jos koulunkäyntivelvollisuutta ei hoideta.