Kodin ja koulun yhteistyö

Esimerkki vanhempainvartin keskustelupohjaksi

VANHEMPAINVARTIN KESKUSTELUPOHJA

Kodin arjen toimintakulttuuri

1.Ketä perheeseenne kuuluu?

2.Kodin perussäännöt ja arvot? Toimivatko säännöt lapsenne kohdalla? Onko seuraamuksia?

3.Minkälainen päivärytmi perheessänne on? (ruokailut, harrastukset, läksyt ym.)

4.Millaiset kotiintuloajat perheessänne on? Nukkumaanmenoaika?

5.Kauanko lapsi käyttää aikaa läksyjentekoon, miten läksyjentekoa ja kokeeseen lukua seurataan?

6.Tarvitseeko lapsi läksyjenteossa apua?

7.Onko viikonloppuna päivärytmissä poikkeuksia esimerkiksi kotiintuloajat?

Vapaa-aika ja kaveripiiri

1.Miten lapsenne viettää vapaa-aikansa? Mitkä ovat hänen harrastuksensa?

2.Keitä hänen kaveripiiriinsä kuuluu?

3.Tunnetteko lapsenne kaverit ja heidän vanhempansa?

4.Pidättekö vanhempien kesken yhteyttä?

5.Tiedättekö, onko lapsellanne ollut päihdekokeiluja?

6.Tupaikoiko hän?

7.Hyväksyttekö tupakoinnin?

8.Saako lapsenne viikkorahaa? Tuoko hän rahaa kouluun? Jos tuo, mihin hän sitä teidän

mielestänne tarvitsee?

9.Onko kiinnostunut rahapeleistä/nettipeleistä?

10.Kauanko käyttää aikaa tietokoneella?

Koulunkäynti

1.Millä mielellä lapsenne lähtee kouluun?

2.Onko koulutaival sujunut mielestänne hyvin?

3.Keskusteleeko lapsi kouluasioista kotona?

4.Missä koette lapsenne olevan vahva?

5.Missä lapsenne tarvitsee tukea?

6.Onko hän saanut tukea opiskeluunsa aiemmin? Onko tuki ollut riittävää?

7.Onko lapsellanne ollut paljon poissaoloja? Luvallisia vai luvattomia?

8.Minkälainen on mielestänne hyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö? Miten yhteistyö on

toiminut?

9.Minkälaisissa asioissa haluatte koulun ottavan yhteyttä teihin?

10.Kouluruokailu? Syökö lapsenne koulussa?

11.Onko allergioita?

12.Muuta terveyteen liittyvää?

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Koulun tärkein kumppani on perhe, vanhemmat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on lapsen hyvän oppimisen, kasvun ja kehityksen edellytys.

  • Perusopetuslain mukaan ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on huoltajilla. Koulun tehtävänä on vastata opetuksesta ja tukea oppilaan kasvua. Yhteistyön sujuvuus edellyttää aktivisuutta, avoimuutta ja sitoutumista. Kodin ja koulun yhteistyön tulee perustua keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen.
  • Lapsen yksilöllisten tarpeiden näkeminen edellyttää myös perheiden erilaisten tarpeiden huomioon ottamista. Tiivis yhteydenpito kodin ja koulun välillä helpottaa tuen löytämistä riittävän ajoissa mahdollisten huolien ilmaantuessa. Perheen tukena on oppilashuollossa moniammatillinen verkosto.

Yhteistyömuotoja

- oppilaskohtainen yhteydenpito: Wilma, reissuvihko, tiedotteet, palaverit - vanhempainvartit - vanhempainillat - juhlat, teemapäivät, tapahtumat - yökoulut, retket, leirikoulut - vanhempainyhdistysten toiminta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä