TOISESTA KOULUSTA MEILLE SIIRTYVÄN OPPILAAN OHJAAMINEN

Kun tieto oppilaan siirtymisestä saadaan:

 • Rehtori/ oppilaanohjaaja lähettää oppilaan lähettävän koulun opettajalle/ luokanohjaajalle:
  • tiedonsiirtolomakkeen, joka toivotaan täytettävävän yhdessä edellisessä koulussa (oppilas, opettaja, huoltaja) ja toimitettavan oppilaan mukana kouluun. (Lomake työkalupakissa)
  • tiedonsiirtolomakkeen, johon kirjataan oppilaan opintojen tilanne eri oppiaineissa.

Oppilaan saavuttua:

 • Rehtori:
  • sijoittaa oppilaan opetusryhmään ja tiedottaa asiasta ryhmän luokanohjaajalle
  • sopii yläkouluun siirtyvän oppilaan kanssa valinnaisainevalinnoista
  • laatii tarvittaessa opintojen täydentämiseen liittyvän oppimissuunnitelman
 • Luokanohjaaja:
  • käy oppilaan kanssa tutustumiskeskustelun käyttäen tukena edellisessä koulussa täytettyä tiedonsiirtokaavaketta. Mikäli sitä ei ole täytetty, voidaan lomaketta käyttää keskustelun runkona
  • tiedottaa oppilasta koskevista asioista tarpeen mukaan muille opettajille, oppilashuoltoryhmälle, erityisopettajalle ja keittiöhenkilökunnalle
  • esittelee koulun käytänteet
  • tutustuttaa oppilaan uuteen luokkaan ja luokkatovereihin
  • tutustuttaa oppilaan tukioppilaisiin

Oppilaan opintokortin, tiedonsiirtolomakkeiden ja mahdollisten muiden koulunkäyntiin liittyvien asiakirjojen saavuttua:

 • Rehtori/ koulusihteeri:
  • siirtää oppilaan tiedot koulun oppilastietojärjestelmään
 • Oppilaanohjaaja ja luokanohjaaja sekä tarvittaessa erityisopettaja (mikäli oppilaalla tehostetun tai erityisen tuen tarvetta):
  • kartoittavat oppilaan opintojen tilanteen
  • laativat hänelle tarvittaessa oppimissuunnitelman/ HOJKS:n yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa
 • Luokanohjaaja:
  • vastaa oppimissuunnitelman tarkistamisen ja päivittämisen toteuttamisesta
 • Erityisopettaja:
  • vastaa HOJKS:n tarkistuksesta ja päivittämisestä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä