Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko opetus maksullista?

Ei ole. Toimintamme rahoitetaan valtion tuella. Iltapäiväkerhomaksu on kaupungin maksun määräinen.

Miten kristillisyys näkyy koulussa käytännössä?

Koulussa pidetään joka aamu aamunavaus, jossa on kristillinen sisältö. Luemme ruokailun yhteydessä ruokarukouksen ja laulamme kevätjuhlassa Suvivirren.

Lapsi kohdataan omana itsenään ja hänelle annetaan aikaa. Jokainen lapsi voi kokea tulevansa nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Korostamme arjen koulutyössä yhteisöllisyyttä, mikä toteutuu mm. erilaisissa yhteisissä teemapäivissä ja projekteissa. Meillä koko koulu tekee paljon asioita yhdessä.

Toimintakulttuurimme kulmakivenä ovat kristilliset arvot.

Opetetaanko uskontoa enemmän kuin muissa kouluissa?

Uskonnonopetusta on koulussamme valtakunnallisen tuntijaon minimituntikehyksen lisäksi alakoulussa yksi vuosiviikkotunti vuosiluokilla 4, 5 ja 6. Myös yläkoulun luokilla 8 ja 9 on koulukohtaisena kaikille oppilaille kuuluvana uskonnon syventävä kurssi, jonka laajuus molemmilla vuosiluokilla on yksi vuosiviikkotunti. Uskonnonopetuksessa noudatetaan peruskoulun opetussuunnitelmaa.

Pitääkö oppilaan olla jonkun seurakunnan jäsen?

Ei tarvitse. Edellyksenä kouluun hakemiselle on hyväksyä koulumme kristillinen arvopohja ja toimintakulttuuri, mutta oppilaan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhteisöön.

Koulu toimii yhteiskristillisellä periaatteella. Koulun tulkinta kristillisyydestä kunnioittaa erilaisia kristillisiä näkemyksiä, eikä koulu edusta mitään tiettyä kristillistä suuntausta.

Miten yksityiset koulut eroavat kunnallisista kouluista?

Yksityiset koulut erottaa kunnallisista kouluista itsenäisempi hallintotapa ja kevyempi byrokratia. Koulullamme on valtioneuvoston myöntämä opetuslupa.

Opetus on Suomen kouluissa oppiaineiden sisällä hyvin yhdenmukaista. Kuopion kristillisen yhtenäiskoulun opetussuunnitelma on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen, mutta kristillisen arvomaailman painotuksella. Opetussuunnitelma on opetusministeriön tarkastama ja hyväksymä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä