Kuopion kristillisen yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Kuopion kristillisen yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Nämä säännöt täydentävät ja tarkentavat perusopetuslaissa, asetuksissa ja opetussuunnitelmissa määriteltyjä sääntöjä.

Ohjeita noudattamalla opitaan kantamaan vastuuta omasta työ- ja elinympäristöstä sekä toteutetaan koulun arvoja käytännössä. Valtakunnallista opetussuunnitelmaa täydentävät, järjestyssäännöissä näkyvät omat arvomme ovat: ihmisarvo, vastuullinen lähimmäisyys, armollisuus, yhteisöllisyys, rehellisyys, kunnioitus ja luottamus sekä kiitollisuus.

Koulupäivän alkaminen, loppuminen sekä koulumatkat

Koulussa, kerhoissa ja muussa koulun toiminnassa sekä koulumatkoilla on käyttäydyttävä hyviä käytöstapoja noudattaen ja toiset huomioon ottaen. Koulumatkoilla on liikuttava liikennesääntöjä noudattaen, tarkkaavaisesti ja varovaisesti.

Pyöräillessä käytetään pyöräilykypärää ja pyörä jätetään pyöräilytelineisiin. Kouluun voi pyöräillä 3. luokalta alkaen. Nuoremmilta oppilaita tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus.

Oppitunneille on saavuttava ajoissa. Näin kunnioitetaan opettajaa sekä luokkatovereita.

Koulupäivän päätyttyä oppilaat ovat huoltajan vastuulla jäädessään pelaamaan tai leikkimään koulun alueelle. Koulun oppilasvakuutus kattaa vain koulupäivän sekä koulumatkat.

Välitunnit ja koulupäivä

Välitunneille, samoin kuin oppitunnille välitunnin päätyttyä, siirrytään viivyttelemättä. Peli- ja leikkivälineet palautetaan niille osoitetuille paikoille heti välitunnin päätyttyä.

Välituntialueelta ei saa poistua ilman lupaa.

Oppilaiden ja koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja asianmukaisesti. Koulun ja toisen omaisuuteen ei saa luvattomasti koskea. Oppilas/huoltajat ovat korvausvelvollisia tahallaan tai tuottamuksellisesti rikkoutuneesta omaisuudesta.

Toisten oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan ruumiillista ja henkistä koskemattomuutta on kunnioitettava. Väkivaltainen, uhkaava tai muutoin häiritsevä käyttäytyminen sekä toisten kaikenlainen kiusaaminen on ehdottomasti kielletty. Tällaista toimintaa havaittaessa on siitä välittömästi ilmoitettava koulun aikuiselle.

Jokaisen on huolehdittava osaltaan työrauhasta luokassa. Oppi- ja välitunneilla sekä koulun ulkopuolisissa opetus- tai retkitilanteissa on käyttäydyttävä asiallisesti.

Jokainen on vastuussa koulun ja sen piha-alueen siisteydestä. Tavarat tulee palauttaa paikoilleen ja roskat laitetaan roskikseen.

Kouluruokaan suhtaudutaan kunnioittavasti ja kiitollisin mielin. Ruokaillessa noudatetaan hyviä käytöstapoja.

Puhelimien käyttö on ilman lupaa koulun alueella kouluaikana (klo 8–15) kielletty. Opettaja voi ottaa opetusta tai muuta koulun toimintaa häiritsevän laitteen/tavaran loppupäiväksi talteen. Laitteen/tavaran saa takaisin koulupäivän päätyttyä.

Oppilaan tulee tehdä hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja huolellisesti sekä noudattaa kaikessa toiminnassaan henkilökunnan antamia ohjeita.

Koulussa tai kerhoissa ei saa kiroilla. Puhetavan on oltava toisia kunnioittava.

Oppilaan huoltajan tulee ilmoittaa poissaolot mahdollisimman pian koululle Wilman/puhelimen välityksellä. Jokainen poissaolo on selvitettävä. Jos poissaolon syy on muu kuin sairaus, lupa poissaoloon anotaan erikseen siihen tarkoitetulla lomakkeella. Alle kolme päivää kestävän poissaololuvan myöntää luokanopettaja/-valvoja. Pidemmät poissaolot vaativat rehtorin luvan.

Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö ja hallussapito ei ole sallittua koulun alueella tai koulun tapahtumissa.

Koulu on ystävyyden talo: kaikkien kanssa ollaan kavereita, eikä ketään jätetä yksin.

Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta

Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä, häntä voidaan rangaista POL 36§:n ja POA 18§:n nojalla: luokasta poistamalla, jälki-istuntolenkillä, ikätasolle sopivalla jälki-istunnon korvaavalla tehtävällä, kirjallisella varoituksella tai määräaikaisella koulusta erottamisella. Seuraamuksesta päätetään tapauskohtaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä