8. Arviointi

8. Arviointi

Kouvolan perusopetuksen Tieto-ja viestintäteknologian strategia on nähtävillä osoitteessa:
Tieto-ja viestintäteknologiaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan useammalla eri organisatorisella
tasolla.Kouvolan kaupungin tietohallinto vastaa kaupungin ICT-palveluiden järjestämisestä. Tietohallin-
non tarkoituksena on kehittää, ylläpitää ja varmistaa tietojenkäsittelyä, tietovarantojen ja tietojärjestel-
mien yhteen toimivuutta sekä toteuttaa tietotekniikan ja tietotekniikkapalveluiden hankintaa ja tarjontaa
sekä varmistaa tietotoimintojen turvallisuus ja taloudellisuus.Tietohallinnon päätehtävänä
on täyttää nelainsäädännölliset vaatimukset, jotka kohdistuvat viranomaisen tietoaineistoihin ja tietojenkäsittelyyn,esimerkiksi tietoturvallisuudesta ja muusta tiedonhallinnasta huolehtiminen.

Lasten ja nuorten palveluissa toimintaa ohjaa Lanu th-ryhmä. Ryhmän tehtävänä on TVT-strategian laa-
dinta, päivitys ja toteuttaminen, yhteistyö KS-Tiedon kanssa ja palvelusopimusten toteutumisen seuranta.Ryhmä tekee tvt-strategian muutosesitykset, valtakunnalliset suunnan-ja toimintatavan muutoksista aiheutuvat toimenpide-ehdotukset, opettajan täydennyskoulutuslinjaukset, laitteistohankintaesityksetsekä muut tieto-ja viestintätekniikan päätösesitykset asianomaisten johtoryhmien käsiteltäväksi. Ryhmä toimii kaupungin tietohallinnon ohjausryhmän alla.

Perusopetuksen TVT-tiimi arvioi vuosittain strategiatyön tilannetta ja kehittämistarpeita. Tiimi suosittaa
kehittämistoimenpiteitä tarpeen tullen perusopetuksen johtoryhmälle. Laajempi strategian tavoitteiden
toteutumisen väliarviointi suoritetaan vuonna 2018. Arviointiin osallistuu koulujen opetushenkilöstö, oppilaat ja huoltajat sekä perusopetuksen tvt-tiimi.

Koulun tasolla kunkin lukuvuoden tvt-opetuskäytön tavoitteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuosisuunnitelma arvioidaan kouluilla vuosittain.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä