4. Opetushenkilöstön osaaminen

4. Opetushenkilöstön osaaminen

Perusopetuksessa otetaan käyttöön tieto-ja viestintäteknologian opetuskäytön henkilökohtainen kehi-
tyssuunnitelma, johon kirjataan osaamisalueittain (ks. liite) henkilökohtaiset vahvuudet, kehittämisen pai
noalueet ja toteutettavat koulutukset (koulutussuunnitelma).

Esimiesten tehtävänä on seurata suunnitelman toteutumista ja päivitys tehdään vuosittain kehityskeskustelun rinnalla. Esimies arvioi kehittymissuunnitelmien pohjalta työyhteisön osaamisen vahvuudet, kehittämisen painoalueet ja koulutustarpeet. Mitä taitoja meillä on jo nyt ja mitä tarvitsemme tulevaisuudessa? Osaamista jaetaan koulun sisällä. Rehtorin aktiivinen rooli tässä työssä edistää koulun toimintakulttuurin muuttumista.

Perusopetuksessa asetetaan mittarit ja arviointi kehityssuunnitelman osaamisalueiden mukaisesti. Täydennyskoulutusta järjestetään osaamisaluekartoituksittain. Koulutuksissa painottuu erityisesti TVT:n pedagoginen hyödyntäminen. Pedagogisen käytön hallitseminen on kunkin opettajan perustaito, jonka ylläpitämisestä vastaa opettaja ja viime kädessä hänen esimiehensä. Rehtoreiden osaamista muutoksen johtamisessa ja tvt-taidoissa lisätään tarvittavilla täydennyskoulutuksilla. Tavoitteena on yhtenäinen toimintakulttuuri, jossa opettajat sitoutuvat kehittämään omaa teknologian pedagogista osaamistaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä