6. Teknologinen toimintaympäristö

6. Teknologinen toimintaympäristö

Tieto-ja viestintäteknologian hyödyntäminen kaikissa oppiaineissa ja kaikissa luokissa edellyttää toimivaa
ja monimuotoista toimintaympäristöä. Tieto-ja viestintäteknologia on sekä oppimisen kohde että väline.
Kouvolan kaupungin tietoliikenne-, työasema-ja konesalipalveluita tuottaa kaupungin omistama osake-
yhtiö KS-Tieto.

6.1. Ohjelmistot
Kouvolan perusopetuksen opetushenkilöstölle ja oppilaille on saatavilla Microsoft Office for Education
(O365)-ohjelmisto, joka sisältää verkossa toimivia palveluita, mm.sähköposti, kalenteri, Onedrive-pilvi-
palvelu, työryhmäsivustot ja verkkosovellukset Word, Excel, Powerpoint ja Onenote. Skype for Business
on koko oppilaitosverkkoon asennettu virtuaalisen kokouksen työväline, jolla yhteyttä voidaan
pitää esim.ystävyyskouluihin.Kuntakohtaisella lisenssillä on hankittu myös Lexia opetus-
ja kuntoutusohjelmisto. Lisäksi kouluilla on koulukohtaisia lisenssejä eri ohjelmistoihin tarpeiden mukaan. Sähköisenä oppimisympäristönä (Personal Learning Environment) on Peda.net-
palvelu. Peda.net toimii myös koulujen kotisivujen julkaisualustana.

6.2. Laitteet
Perusopetuksen kouluissa on KS-Tiedon ylläpitämiä tietokonelaitteita (pöytätietokoneita ja kannettavia).
Oppilaiden ja opettajien käytössä olevat tietokoneet ovat ns. edukouvola-verkossa. Rehtoreiden, koulu-
sihteereiden ja oppilaanohjaajien tietokoneet ovat ns. hallinnon verkossa. Perusopetuksen rehtoreille
maaliskuussa 2016 tehdyn kyselyn mukaan edukouvola-verkossa on noin 900 pöytäkonetta ja 450 kan-
nettavaa tietokonetta. Näistä laitteista noin 600 on sijoitettu opetustiloihin periaatteella 1 laite/luokka.
Koulujen atk-luokissa ja kiertävissä kannettavien kärryissä on noin 500 laitetta. Loput on sijoitettu mm.
opettajien työtiloihin. Opetushallituksen Samalle Viivalle Lähtökuopista Mobiilioppimiseen-hankkeen myötä kouluille on hankittu iPad-tabletteja opetusta tukemaan. Yhä useammat koulut ovat itsenäisesti hankkineet KS-Tiedolta mobiililaitteita koulukäyttöön. Rehtoreille tehdyn kyselyn mukaan kouluilla on tällä hetkellä käytössä noin 800 mobiililaitetta.

BYOD (bring your own device):
Oppilailla on mahdollisuus omien laitteiden käyttöön oppimisessa. Laitteiden käytöstä
sovitaan koulukohtaisesti.

6.3.Verkot
Kouvolan kaupunki on pinta-alaltaan laaja. Perusopetuksen kouluverkko kattaa koko alueen ja on jaettu
kolmeen eri alueeseen, pohjoinen, keskinen ja eteläinen alue.

Koulujen tietoliikenneyhteydet vaihtelehttps://peda.net/kouvola/ops2016/tvt-strategia/6tt:create/15vat valokuidusta kupariyhteyteen. Tavoitteena on tarjota kaikille
perusopetuksen kouluille laadukkaat ja riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet. Verkkoyhteyksien raken-
taminen toteutetaan yhteistyössä kaupungin tilaliikelaitoksen, KS-Tiedon ja tietohallinnon kanssa.
Kaikkien koulujen sisäverkkoihin on otettu käyttöön langattomat tukiasemat. Tavoitteena onkin että vuo-
teen 2020 mennessä kaikilla kouluilla on hyvin toimiva langaton verkko käytettävissä niin, että opetus-
henkilöstö ja oppilaat pääsevät helposti ja vaivattomasti verkkoon, myös omilla laitteillaan. Langattoman
verkon käyttöön ottamiseen riittää koulun ja KS-Tiedon välinen yhteistyö.

Esiopetusta järjestetään sekä oppilaitoksissa että päiväkodeissa. Uudet päiväkodit varustetaan langatto-
milla verkoilla niin, että ne toimivat kaikissa päiväkodin tiloissa. Käytössä olevien päiväkotien tiloihin lai-
tetaan langattomia tukiasemia päiväkotihenkilökunnan tarpeiden ja tilojen mukaisesti.

6.4. Etäopetusta hyödyntävä opetus

Etäyhteyden kautta tarjottavalla opetuksella voidaan antaa mahdollisuus täydentäviin, erityisesti harvemmin opiskeltujen oppiaineiden opetukseen koulun koosta ja sijainnista riippumatta. Oppilaille tarjotaanmahdollisuus yhdenvertaiseen opetukseen. Erilaisten opetusteknologioiden käyttö monipuolistaa oppimisympäristöä. Etäopetusta tukevien ohjelmistojen avulla opetus on reaaliaikaista, yhteisöllistä ja turvallista. Etäopetustahyödyntävinä ohjelmistoina ovat Skype for business, Adobe Connect Pro ja Peda.net sähköisenä oppimisympäristönä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä