7. Kehittämiskohteet vuosina 2016-2020

7. Kehittämiskohteet 2016 – 2020

Tukipalvelut
-Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Kouvolan kaupungin perusopetuksessa toimii oppi-
misteknologiakeskus, jonka tehtävänä on tieto-ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Pedagogisten ICT-ohjaajien toimenkuva sisältyy oppimisteknologiakeskuksen palveluihin.

Opetushenkilöstön osaaminen
-Rehtoreiden osaamista ja sitoutumista toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa ja tvt-taidoissa lisätään tarvittavilla täydennyskoulutuksilla.

-Opetusteknologiakeskus tarjoaa suunnitelmallista täydennyskoulutusta perusopetuksen tasolla,
koulukohtaisesti jamahdollistaa myös henkilökohtaisen tuen saatavuuden opetushenkilöstölle.

-Lisätään pedagogisen tuen saatavuutta kouluilla.

Teknologinen toimintaympäristö
Ohjelmistot
 • Microsoft Office for Education (O365)-ohjelmiston käyttöönotto kaikilla perusopetuksen oppilailla.
 • Ohjelmistoratkaisu, joka mahdollistaa yhdellä kirjautumisella pääsyn kaikkiin käytössä oleviin sähköisiin sisältöihin.
 • Sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen.
 • Oppikirjattomien pilottiluokkien perustaminen. Pilottiluokkien oppilailla ja opettajalla käytössä mobiililaitteita ja sähköiset oppimateriaalit.
 • Sähköisen oppimisympäristön (Peda.net) käytön vahvistaminen ja laajentaminen, myös
  ns. ePortfolio. Kaupungin yhtenäinen oppimisympäristö mahdollistaa myös koulujen väli-
  sen yhteistyön.
 • Keskitetyn mobiililaitteiden hallinnointipalvelun käyttöönotto ja kehittäminen.
 • Sharepoint-palvelun käyttöönotto.
Laitteet

 • Siirtyminen vaiheittain pöytätietokoneista kannettaviin tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin.
 • Laitekannanmäärän lisääminen ja koulujen välinen yhdenvertaisuus laitemäärissä.
Verkot
 • Kaikilla kouluilla on hyvin toimiva langaton verkko käytettävissä niin, että opetushenki-
  löstö ja oppilaat pääsevät helposti ja vaivattomasti verkkoon, myös omilla laitteillaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä