Varhaisiän kuvataidekasvatus 5-6 - vuotiaille

Varhaisiän kuvataidekasvatus

Taiteen perusopetuksen kuvataidekoulun valmentavina opintoina toteutettava varhaisiän kuvataidekasvatus on suunnattu 5-6 -vuotiaille. Visuaaliseen kulttuuriin ja sen toimintatapoihin tutustutaan lapsen omaa elämismaailmaa ja havaintoja hyödyntäen. Työskentely on leikinomaista, tutkivaa ja uteliaisuuteen rohkaisevaa moniaistista kokeilua. Tärkeää on oppimisen ilo yksin ja yhdessä muiden lasten kanssa.

Pääsääntöisesti kahden lukuvuoden mittaisissa opinnoissa lapsi tutustuu kuvataiteen välineistöön ja materiaaleihin sekä taiteiden välisiin työskentelymuotoihin. Teemoina ovat esimerkiksi rakennettu ja luonnon ympäristö, taiteen historia ja nykytaide. Monipuoliset ja vaihtelevat työtavat tukevat lapsen motoristen taitojen ja pitkäjänteisyyden harjoittelmista. 

Valmistavissa kuvataideopinnoissa opetusta annetaan 48 h/lukuvuosi, 12 kertaa syyslukukaudella ja 12 kertaa kevätlukukaudella. Materiaalit sisältyvät kurssihintoihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä