Kuvataiteen teemaopinnot 13-16 -vuotiaille

Kuvataiteen teemaopinnot

13 - 16 -vuotiaille suunnatuissa kuvataiteen työpajoissa tapahtuvan teemaopintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan taiteellista ilmaisukykyä ja perehdyttää perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin ilmaisun välineenä. Opinnot painottuvat aiemmin opittujen tietojen ja taitojen syventämiseen. Opiskelun edetessä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun kehittyy. Omien ja ryhmäläisten teosten ja tekoprosessin arvioiminen on osa kuvataidekoulun opintoja.

Keskeisinä sisältöinä kuvataiteen eri osa-alueiden (piirustus, maalaus, taidegrafiikka, keramiikka, kuvanveisto, valokuvaus) ohella ovat kuvallinen ilmaisu, taiteentuntemus, medialukutaito, taidehistoria, nykytaide, kulttuuriperintö ja vieraiden kulttuurien kuvallinen maailma, rakennettu ja luonnon ympäristö ja esineympäristö. Keskeistä on myös mm.  opiskelijoiden omista havainnoista, kokemuksista ja heille tärkeistä kuvakulttuurista nousevat sisällöt.Työpajatyöskentelyn teemat nivoutuvat ed. mainittuihin kokonaisuuksiin.

Teemaopinnoissa annetaan opetusta 72 h/lukuvuosi, 12 kertaa syyslukukaudella ja 12 kertaa kevätlukukaudella. Omaa opintopolkua ja opintojen laajuutta voi lisätä mm. taiteen perusopetuksen lyhytkurssitarjonnalla. Materiaalit sisältyvät kurssihintoihin.

Etusijalla työpajaopinnoissa ovat edellisenä lukukautena kuvataidekoulussa opiskelleet. Uusia opiskelijoita otetaan opintoihin mukaan, jos ryhmissä on tilaa. Opinnot voi aloittaa, vaikka opiskelija ei olisikaan suorittanut 7-12 -vuotiaille suunnattuja yhteisten opintojen opintokokonaisuuksia. Tällöin päättötodistuksen sijaan on pyydettäessä mahdollisuus saada todistus suoritetuista opinnoista tuntimäärineen harrastustodistuksena.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä