Hae Lyseoon!

Hakeminen

9. luokkalaiset ja huoltajat lämpimästi tervetuloa!

Tule tutustumaan Kotkan lyseoon 25.1. klo 18.00 Kotkan lyseon A-talolla, os. Kirkkokatu 15.

Paikalla eri oppiaineiden opettajat, tutorit, opinto-ohjaajat, rehtori.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hakeminen

Lukioon haetaan yhteishaun kautta sähköisesti osoitteessa
www.opintopolku.fi. Kevään yhteishaun 2024 hakuaika on 20.2.– 19.3.2024. Nettihakemuksen on oltava tallennettuna viimeistään 19.3.2024 klo 15.00. 

Yhteishaun lisäksi sinun tulee täyttää sähköinen ainevalintakortti.

Täytä ainevalintakortti, kun haet Lyseoon ykkösvaihtoehtona. Sähköinen ainevalintakortti on täytettävissä yhteishaun alkaessa 20.2.2024 ja viimeinen palautuspäivä on 19.3.2024. 

Sähköisen ainevalintakortin linkki: sähköinen ainevalintakortti

Sähköisen ainevalintakortin perusteella muodostamme muita valinnaisia opintoja ykkösvuositason opiskelijoille. Muista merkitä sähköiseen ainevalintakorttiin mahdollinen kiinnostuksesi Lyseon painotuksiin (kuvataideopinnot, musiikki, ympäristöopinnot, urheilijakoulutus) tai englannin kielisiin opintoihin Studies in English. 

Sähköisen ainevalintakortin tueksi voi tulostaa paperisen opiskelusuunnitelmamonisteen, jota voi käyttää sähköisen ainevalintakortin täyttämisen apuna sekä lukio-opintojen hahmottelua varten. Tulostettava versio ainevalintakortista löytyy lähempänä yhteishaun alkamispäivää tämän sivun oikeasta laidasta.

Urheilijakoulutukseen haetaan vielä erikseen Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian kautta.


Aloituspaikat ja sisäänpääsykeskiarvo

Kotkan lyseossa on 164 aloituspaikkaa. Kiinteää keskiarvorajaa ei ole asetettu, vaan se muodostuu vuosittain hakijoiden keskiarvojen perusteella, mikäli aloituspaikat täyttyvät. Syksyllä 2023 alottava ikäluokka on pieni eivätkä aloituspaikat täyttyneet.  Hakijoiden keskiarvojen mediaani on ollut 8,17. Studies in English-opintoihin sisäänpääsykeskiarvo oli syksyllä 2023 8,9.

Tuntijako ja opetussuunnitelma

Lukion tuntijako on pakollisten opintojen ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen osalta kaikille sama. Löydät tuntijaon sivun oikeasta yläkulmasta. Lukiolainen suorittaa yhteensä vähintään 150 opintopistettä , joista pakollisia on 94 - 102 opintopistettä. Valinnanvapautta jää siis varsin paljon. Voit painottaa opintojasi monella tavalla. Viereisissä linkeissä on kuvattu Lyseon painotukset sekä kerrottu kielten ja matemaattisten aineiden sekä musiikin tarjonnasta sekä Studies in English -opinnoista.

Opiskelusuunitelma ja opintojaksojen kuvaukset

Voit halutessasi tehdä alustavan opiskelusuunnitelman ensimmäiselle lukiovuodelle ohessa olevan opiskelusuunnitelmalomakkeen avulla. Ensimmäisen lukiovuoden valtakunnallisten valinnaisten opintojen ja muiden valinnaisten opintojen kuvauksia voit lukea oheisen linkin kautta sekä kaikkien lukio-opintojen kuvauksia oheisen linkin kautta. Varsinaiset jaksokohtaiset opintovalinnat ensimmäiselle lukuvuodelle tehdään lukion alkaessa. Ensimmäisen jakson valinnat tehdään ykkösille valmiiksi lukion toimesta.

Lukioon hyväksyminen ja lukiopaikan vastaanottaminen

Yhteishakutulokset julkistetaan aikaisintaan 13.6.2024. Nopeiten saat tiedon valinnastasi, jos ilmoitat yhteishaussa, että nimesi voidaan julkaista netissä.

Tarkista sähköpostisi (myös roskaposti), jonka ilmoitit Opintopolun hakulomakkeessa. Jos olet saanut sähköpostiisi opetushallituksen lähettämässä tuloskirjeessä hyväksymislinkin, ota paikka vastaan linkistä klikkaamalla. Ota opiskelupaikka vastaan mahdollisimman pian, jotta voimme tehdä luokkasijoittelut ja viedä opintojaksovalinnat 1. periodiin. Mikäli sinulla on vaikeuksia paikan sähköisessä vastaanottamisessa, niin ota yhteys Lyseon kansliaan 040 6526112. Paikka on otettava vastaan viimeistään 27.6.2024 klo 15.00. 

Nimet julkaistaan myös kotisivuillamme (https://peda.net/kotka/lukiokoulutus/kotkan-lyseon-lukio), ellet ole kieltänyt nimesi julkaisemista. Jos nimeä ei saa julkaista netissä, joudut odottamaan tietoa kirjeitse tai saat tiedon Opintopolusta. 

Kesäkuussa opiskelijat saavat opiskelupaikan hyväksymiskirjeen kotiin. Peruskoulun aikaiset pedagogisen tuen asiakirjat ja asiantuntijalausunnot (esim. lukilausunto tai psykologin lausunto) voi tuoda Lyseolle (Arcus-talo, Kirkkokatu 15, Kotka, käynti pihan puolelta) myöhemmin ilmoitettavana päivänä kesäkuussa klo 9-15 välisenä aikana. Lisätietoja voi kysyä erityisopettaja Anu Lehtiseltä (0407236135).
Lyseoon valitut tuovat peruskoulun päättötodistuksen Lyseolle elokuussa ensimmäisenä koulupäivänä. 

Vapaat opiskelupaikat
Mikäli Lyseon kaikki aloituspaikat eivät täyty, ilmoitamme tästä kotisivullamme (etusivu).

Harkinnanvarainen haku
Harkinnanvaraisessa haussa voit hakea jos
olet keskeyttänyt peruskoulun
sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus tai
sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa. 

Harkinnassa painotetaan riittävää suomen kielen taitoa sekä muuten riittäviä tietoja ja taitoja. Opinnoissa menestymisessä tarvitaan peruskoulun päättötodistusta vastaavat tiedot ja taidot.

MUUTA: Opintopolussa on kattavasti tietoja huoltajille yhteishakuun liittyen. Katso halutessasi Opintopolun muistilista huoltajille

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä