Äidinkieli

Äidinkielen ja kirjallisuuden opinnot Kotkan lyseolla

 

Äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen ja antaa pohjan äidinkielen ylioppilaskokeeseen sekä valmiudet jatko-opintoihin. 

Äidinkielen opintojaksoilla opiskellaan 

  • viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja analyysiä 
  • aktiivisen tiedon hankkimisen, tiedon kriittisen käsittelyn ja tulkinnan taitoja 
  • omien ilmaisutaitojen monipuolistamista 
  • taitoa käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla - puhuessa ja kirjoittaessa 
  • tieto- ja kaunokirjallisuutta meiltä ja muualta 
  • kulttuuri-identiteetin kehittämistä. 

Opintojaksoilla luetaan yksi tai kaksi kokonaisteosta, kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä, harjoitellaan kielenhuoltoa ja vahvistetaan opiskelijan tekstitaitoja. Teemme myös yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden, kuten kirjaston ja teatterin kanssa sekä vierailemme lähiseudun kulttuuritapahtumissa. 

Lyseon lukiossa voit opiskella myös kiinnostavia valinnaisia äidinkielen opintojaksoja: 

ÄI12 tekstin ja kielenhuolto (2 op) harjaannuttaa oman tekstin tuottamiseen ja muokkaamiseen 

ÄI13 luova kirjoittaminen (2 op) herättelee fiktiivisen tekstin kirjoittamisen taitoja 

ÄI17 elokuvailmaisun keinot (2 op) antaa eväitä elokuvan analyysiin ja tulkintaan 

ÄI19 projekti (2 op) mahdollistaa yhteistyön eri tahojen yhteisiin produktioihin. Esimerkiksi lukuvuonna 2022 - 23 toteutetaan musiikkivideo yhteistyössä musiikin opetuksen, Kymi sinfonietan ja Kotkan kaupunginteatterin kanssa. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä