Ympäristöopinnot

Tervetuloa ympäristöopintoihin!

Kotkan lyseossa painotetaan kestävää elämäntapaa, tule mukaan toimimaan ja vaikuttamaan.
 • Kotkan lyseossa voit opiskella useita ympäristöpainotteisia opintojaksoja. 
 • Ympäristöopinnoissa opitaan luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tietoa ympäristöstä, toimitaan lähiympäristössä ja vaikutetaan ympäristön hyväksi. Opintokäynnit ja -retket ovat tärkeä osa opintoja.
 • Opinnot valmentavat hyvin luonnontieteiden ja ympäristöalan jatko-opintoihin.
 • Opintojen sujuva eteneminen edellyttää hyviä perustietoja etenkin yläkoulun biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja maantiedosta.
 • Kevään yhteishaussa merkitse sähköiseen ainevalintakorttiin ympäristöopinnot.


Lukuvuonna 2023-2024 tarjoamme mm. seuraavat opintojaksot:

 • YMP2 Kestävän kehityksen koulu (2 op) 
 • YMP3 Ympäristöraati (2 op) 
 • YMP4 Ilmastonmuutos (2 op)
 • YMP5 Retki (2 op)
 • YMP6 Itämeri (2 op)
 • YMP7 Lähiympäristö (2 op)

Opintojaksoille saavat osallistua kaikki Kotkan lukioiden opiskelijat, myös toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat. Ympäristöopinnot painotuksen valinneilla on etusija ryhmiin.

Tervetuloa!

Ympäristöopintojen kuvaus

Ympäristöopinnot rakentuvat luonnontieteellisestä ja yhteiskuntatieteellisestä ympäristötiedosta ja ympäristökasvatuksellisesta toiminnasta. Ympäristöopinnot pitävät vahvasti sisällään myös eettisen ja esteettisen näkökulman. Ympäristöopintojen kokonaisuus on poikkitieteellinen ja opinnot valmentavat hyvin tulevaisuuden jatko-opintoihin ja työelämään. Opinnoissa tavoitellaan elinikäisiä toimintavalmiuksia ja itsensä kehittämistä. Opetuksessa ja opiskelussa korostuvat ongelmakeskeiset, kriittiset ja muutoksiin totuttavat opetusmenetelmät. Vaikuttaminen ja toimiminen ryhmissä ovat keskeisiä toimintamuotoja. 

Muiden oppiaineiden ympäristöteemaiset opintojaksot tukevat ympäristöopintoja. Lukio-opintojen pakolliset opintojaksot mm. fysiikassa, kemiassa ja biologiassa antavat luonnontieteellistä perustietoa. Historian, yhteiskuntaopin ja maantieteen opintojen kautta opiskelija hahmottaa toimivaa yhteiskuntaa. Lisäksi ympäristöteemaa käsitellään englannin kielen toisen vuoden opinnoissa.

Opiskelijalle tarjotaan myös useita valtakunnallisia ja paikallisia valinnaisia. Valinnaisten opintojaksojen avulla opiskelija saa hyvät lähtökohdat ainereaalin ylioppilaskirjoituksiin, oman ympäristösuhteen kehittämiseen sekä toimintavalmiuksia tulevaisuuden jatko-opintoihin ja työelämään.

Muiden oppiaineiden valtakunnalliset valinnaiset ympäristöteemaiset opintojaksot

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous

FY3 Energia ja lämpö

GE3 Yhteinen maailma

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

TE2 Terveys ja ympäristö

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat

UE6 Uskonto, tiede ja media

ET6 Tulevaisuus

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa

RUB17 Kestävä elämäntapa

Paikalliset valinnaiset

ÄI15 Viestintä- ja neuvottelutaidot yritysviestinnässä

FI5 Ympäristöfilosofia

GE6 Kehitysmaantiede

GE7 Maantiedettä kotikaupungissa

KE9 Ympäristökemia

UE9 Luonto, ympäristö ja uskonto

KU13 Ympäristötaiteen työpaja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä