Ympäristöopinnot

Tervetuloa ympäristöopintoihin!

  • Kotkan lyseossa voit opiskella useita ympäristöpainotteisia kursseja. 
  • Ympäristölukiossa opitaan luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tietoa ympäristöstä, toimitaan lähiympäristössä ja vaikutetaan ympäristön hyväksi. Opintokäynnit ja -retket ovat tärkeä osa opintoja.
  • Opinnot valmentavat hyvin luonnontieteiden ja ympäristöalan jatko-opintoihin.
  • Opintojen sujuva eteneminen edellyttää hyviä perustietoja etenkin yläkoulun biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja maantiedosta.
  • Kevään yhteishaussa merkitse sähköiseen ainevalintakorttiin ympäristöopinnot.

Ympäristöopintojen kursseja
YMP1 Ympäristölukion startti-kurssi
YMP2 Kestävän kehityksen koulu
YMP3 Kotkan seudun ympäristöosaajat
YMP4 Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset Suomessa ja lähialueella
YMP5 Ympäristövaikuttamisen kurssi
YMP6 ja YMP7 Ajankohtaista ympäristöstä I& II
YMP 8 ja 9 Ympäristöprojektikurssi I ja II
YMP10 Retkikurssi

Luonnontieteiden kursseja
BI8 Kenttäkurssi
BI9 Laborointikurssi
BI10 Luontoharrastuskurssi
FY2 Lämpö
FY7 Aine ja säteily
FY11 Energia ja ympäristö
KE3 Reaktiot ja energia
KE8 Ympäristökemia
KE9 Projektikurssi

Ympäristövaikuttamisen kursseja
FI6 Ympäristöfilosofia
GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta
GE6 Kehitysmaantiede
GE7 Kaupunkimaantiede
YH5 Oppilaskuntatoiminta
YH7 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi
OP3 Tutor-kurssi
Teemaopinnot

Tervetuloa!