Studies in English

Lukio-opintoja englanniksi


Kotkan lyseossa on mahdollista opiskella lukiokursseja englannin kieltä käyttäen. Maantieteen, biologian, fysiikan, psykologian ja uskonnon ensimmäisen vuoden opintojaksoista yksi ryhmä toteutetaan Studies in English -opintoina. Opetuksessa noudatetaan samaa opetussuunnitelmaa kuin muussakin lukio-opetuksessa.

Studies in English -opinnoissa opetus sekä käytettävä oheismateriaali ovat osittain tai pääosin englanniksi. Opettaja ratkaisee ryhmän kanssa, kuinka suuri osa kurssista toteutetaan englantia käyttäen. Kaikilla opintojaksoilla oppikirjat ovat suomenkielisiä. Opetuksessa varmistetaan, että opiskelija saa hyvät valmiudet suomenkieliseen ylioppilaskokeeseen, vaikka opetuksessa on käytettykin englantia.

Käytännössä opiskelijalla on ensimmäisenä lukiovuotena joka periodissa yksi Studies in English -opintoihin kuuluva opintojakso. Ensimmäisenä vuonna opiskelija suorittaa viisi Studies in English opintojaksoa. Valinnat toisen  vuoden  Studies in English -opintojaksoihin tehdään ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella.

Jotta opiskelijalla on edellytykset menestyä Studies in English -opinnoissa, tulee opiskelijalla olla hyvä osaaminen englannin kielessä sekä hyvät opiskelutaidot. Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon suositellaan olevan vähintään 8. 

Studies in English -opintoihin valitaan 25-30 opiskelijaa peruskoulun lukuaineiden keskiarvon perusteella. Opiskelija ilmoittaa kiinnostuksensa Studies in English -opintoihin merkitsemällä rastin ainevalintakorttiin kyseisen opintokokonaisuuden kohdalle.  Opetus toteutetaan, jos hakijoita on vähintään noin 25. Studies in English -opintoihin valitut saavat tiedon valinnastaan elokuun alussa.

Studies in English -opintojen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle englannin kielen tavallista monipuolisempi käyttö. Englannin kielen hyvä hallinta on etu jatko-opinnoissa, työelämässä sekä kansainvälistymisessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä