8. KODIN JA VARHAISKASVATUKSEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

KODIN JA VARHAISKASVATUKSEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

viestintä koteihin toteutuu enenevässä määrin sähköisten järjestelmien välityksellä. Viestimiseen käytetään sopivaa mahdollista kanavaa (mm. sähköposti, peda.net, blogit). Sähköisen viestinnän etu on aika- ja paikkariippumattomuus. Viestintämateriaali säilyy verkossa tarvittavan ajan ja on tarkasteltavissa sekä muokattavissa tarpeen mukaan. Sähköisessä viestinnässä on muistettava kiinnittää huomiota tietosuojaan (kts. tietoturva).

 

Peda.net

Peda.net on Koulutuksen tutkimuslaitoksen kehittämä verkkoympäristö, joka toimii helppolukuisana oppimisympäristönä ja julkaisujärjestelmänä. Kotkan varhaiskasvatus käyttää peda.netin julkaisujärjestelmää ja tarkoitus on luoda helposti selattava verkosto päiväkotien ja esiopetusyksiköiden informatiivisia sekä interaktiivisia sivustoja. Näitä sivustoja jokainen yksikkö voi helposti käyttää ulkoiseen että sisäiseen viestimiseen. Ryhmät voivat luoda myös oman alasivustonsa jossa voi julkaista tiedotteita tai vaikkapa lasten töitä. Julkaisut voivat olla julkisia, tai ne voidaan suojata salasanalla. Peda.net jatkaa lapsen arjessa kouluun siirtyessä, jossa hänelle luodaan käyttäjätunnukset ja OmaTila. Oma Tilaan lapsi voi vapaasti tallentaa omia töitä tai muistiinpanoja. Käytännössä Peda.net toimii sekä varhaiskasvatuksen verkkosivupohjana että yksittäisten käyttäjien omina käyttäjätunnuksilla toimivina sivuina. 

 

Peda.net verkkosivusto (https://peda.net/)
Kotkan peda.net https://peda.net/kotka

 

Sähköpostiviestintä

Sähköpostiviestintä on yksi tehokkaimmista sähköisen viestinnän muodoista perheiden ja varhaiskasvattajien välillä. Sähköpostiviestinnässä on kuitenkin muistettava tietosuojan tärkeys. Perheiden kanssa käytävässä viestinnässä käytössä on yleensä Internet-sähköposti. Salassa pidettävät tiedot eivät tällaisessa suojaamattomassa sähköpostissa ole suojattu sivullisilta eli mitään asiakastietoja ei sähköpostissa saa jakaa. Sisäinen verkko, intranetti, on suojattu siten, että organisaation ulkopuoliset henkilöt eivät sinne pääse. Tämän vuoksi intranettia voidaan organisaation sisällä käyttää salassa pidettävien tietojen lähettämiseen, jos tiedot siinä on riittävästi salattu. Sähköpostiviestintä tuo helppoutta myös päiväkotien sisäiseen viestintään ja tiedonkulkuun.

Sosiaalinen media

 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto. Sosiaalinen media on luonnollinen ja tärkeä osa tämän hetkistä verkostoitumista ja on pääosin hyvin avoin viestintäympäristö. Tärkeä ominaisuus onkin avoimen keskustelun mahdollistuminen. Sosiaalinen media eroaa perinteisestä viestinnästä muun muassa siinä, että perheet eivät ole vain vastaanottajia, vaan voivat myös tehdä asioita: kommentoida, tutustua toisiinsa, jakaa sisältöjä jne. Toiminta tuottaa lisää sosiaalisuutta, verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä.

Hyvän esimerkin laajasisältöisestä ilmaispalvelusta, joka soveltuu päivähoidon tarpeisiin, tarjoaa erilaiset blogi-alustat. Blogia voidaan hyödyntää yksiköissä tai ryhmissä monin tavoin. Viestintä on helppoa blogien kautta, samaten blogi mahdollistaa keskustelun, ja on oiva väline kuvallisen materiaalin jakamiseen. Blogi on mahdollista rakentaa myös suojatuksi salasanalla, jolloin sisältö tarjoutuu ainoastaan halutulle yleisölle.

Enemmän kovalevytilaa vaativat kuvallisen materiaalin jakaminen onnistuu erilaisten pilvipalveluiden (dropbox, googledrive) avulla.

Sosiaalisen median linkkejä:

Yhteisöpalvelu Facebook https://fi-fi.facebook.com/

Blogipalveluja https://fi.wordpress.com/ https://www.blogger.com/

Video- ja kuvapalveluja www.instagram.com/?hl=fi https://vimeo.com/ https://www.youtube.com/ https://www.flickr.com/ http://s5.photobucket.com/ https://pixlr.com/editor/

Mikroblogauspalvelu Twitter https://twitter.com/

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä