Esiopetusyksiköt

Esiopetuspaikat Kotkassa

Kotkassa esiopetus järjestetään päässääntöisesti koulun tiloissa. Lapset ohjautuvat esiopetusyksikköihin lähikouluperiaatteen mukaisesti.
Esiopetus on varhaiskasvatuksen hallinnoimaa, joten päiväkodinjohtaja toimii esiopetusyksikköjjen esimiehenä. Esiopetusta täydentävä päivähoito toteutuu esiopetuksen tiloissa.