TVT strategia

TVT strategia

TVT strategia.png

KOTKAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN SUUNNITELMA

SISÄLTÖ

  1. Johdanto
  2. Visio
  3. TVT-ympäristö
  4. Henkilöstön osaaminen ja täydennyskoulutus
  5. TVT kasvatuksessa
  6. Laitteet, ohjelmisto ja tuki

6.1 Laitteet, infrastruktuuri ja verkko 6

6.2 Ohjelmistot 8

6.1 Tukipalvelut

7. Tietoturva
8. Kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö
9. TVT-strategian arviointi ja päivittäminen