4. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA TÄYDENNYSKOULUTUS

Osaaminen ja täydennyskoulutus

Varhaiskasvatuksessa tuetaan ammattilaisia sekä pedagogisesti että laitteiden ja ohjelmistojen käytön osalta. Ammattitaitoinen henkilöstö kokee tvt-taidot osana ammattitaitoa, jolloin osaamisen kehittäminen on osittain myös omaehtoista. Tieto- ja viestintätekniikan tulee olla luonteva osa nykyaikaista varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Osaamistason ja tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö perustuu varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetusopetussuunnitelman määritelmiin ja tavoitteisiin. Tämä edellyttää henkilöstön motivaatiota, täydennyskoulutusta sekä kannustavaa ilmapiiriä. Kotkan varhaiskasvatuksen TVT-tuki käsittää strategian, ohjausryhmän, varhaiskasvatuksen ammattilaisen työpanoksen kohdentumisen pedagogiseen ja käyttötukeen (TVT-koordinoija). TVT koordinaattori huolehtii osaamisen kehittämisen jakamisesta. Lisäksi yksikkötasolla toimii TVT-vastaava...

tarjoaa lähitukena osaamista ja ohjausta suoraan varhaiskasvatuksen ryhmissä. TVT-tukihenkilö kiertää jokaisessa yksikössä ja järjestäen mobiilioppimiskoulutusta johon osallistuu työntekijöitä jokaisesta esiopetusyksiköstä.

TVT-ohjausryhmä varhaiskasvatuksen sekä TVT-koordinaattorin .TVT-taitojen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta muuttuvassa tietoyhteiskunnassa ja työntekijän tulisi olla herkkänä näille muutoksille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä