Esiopetuksen kehittämisryhmä

Esiopetuksen opetussuunnitelman kehittämistyö on meneillään

Parhaillaan osa on meneillän esiopetussuunnitelman päivittämiseprosessi. Se on aloitettu siten, että esiopetusyksiköille on kehittämisryhmä jakanut oppimisen alueita, joihin keskittyä. Esiopetusyksiköt työstävät oman yksikön osalta tätä oppimisenaluetta. Näitä työstöjä ja sen synnyttämiä versioita tulee myös tälle sivulle mahdolliseen kommentointiin. Kiito innokkaille esiopetuksen ammattilaisille tähän mennessä tulleista huomioista!