1. JOHDANTO

Johdanto

Kotkan varhaiskasvatuksen[1] tavoitteena on vahvistaa digitalisoitumista. edistävät lasten kasvatuksellista
ja koulutuksellista tasa-arvoa, tvt-osaaminen osa monilukutaitoa, varhaiskkasvatuksessa tutkitaan ja havainoidaan tvt:n roolia arkielämässä sekä tutustaan erilaisiin välineisiin, tvt-osaamista hyödynnetään osana lapsen oppimisen tapoja/lapselle ominaisissa toiminnan tavoissa.Tavoitteen toteutumisen pohjaksi laaditaan tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma. Lähtökohtana tälle suunnitelmalle on jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta, varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetuksen opetussuunnitelma. Lasten perheissä TVT-laitteet ovat osa arkipäivää. Varhaiskasvattajien täytyy kiirehtiä toimimaan osallisena lasten ohjauksessa laitteiden oikeanlaisessa ja turvallisessa käytössä. Myös valtakunnalliset linjaukset määrittelevät opetettavia tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja, ja TVT-taitojen oppiminen on jokaisen lapsen oikeus. Tieto- ja viestintätekniikalla voidaan tuoda paljon uudenlaista näkökulmaa ja toimintamalleja varhaiskasvatuksen oppimisprosesseihin. Henkilöstöltä tarvitaan riittävä tahtotila ja rohkeutta osallistua alati muuttuvaan tietoyhteiskuntaan. Tätä kautta henkilöstöstä kehittyy laitteistojen luontevia, pedagogisia sekä suunnitelmallisia käyttäjiä. Tieto- ja viestintätekniikka on yksi varhaiskasvatuksen käytänne ja on tukemassa muita kasvatus- ja oppimiskäytänteitä.

Tätä strategiaa päivitetään vuosittain. TVT suunnitelman päivittäminen on parhaillaan menossa ja sitä jatketaan joulukuussa 2017.

[1] Tässä dokumentissa varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päivähoitoa sekä esiopetusta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä