5. TVT KASVATUKSESSA JA OPETUKSESSA

TVT varhaiskasvatuksessa

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on yksi... Henkilöstön motivaatio tieto- ja viestintävälineiden käyttöön lasten kanssa on oleellisessa roolissa. Media- ja teknologiakasvatuksen tärkeimpiä tavoitteita on ohjata lasta toimimaan kriittisesti ja turvallisesti omaan osaamiseen luottaen. Medilukutaitoa tulee sekä aikuisten että lasten osalta kehittää ja ylläpitää.

Tietotekniset välineet ovat erinomaisia myös lasten aktivointiin ja yhdessä toimimiseen, monipuolisesti, aika- ja paikkariippumattomasti.

Varhaiskasvatuksen TVT-toiminta on yhteisöllistä ja osallistumiseen mahdollistavaa. Laitteistoa hyödynnetään mm. leikin ja kokeilun kautta oppimiseen. Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa ja antaa tuen henkilökunalle tieto- ja viestintätekniikan toteuttamiseen. Toimintamallien kehittyminen ja toimivuus vaatii aktiivista työotetta, keskustelua sekä suunnitelmallisuutta.

TVT alle 3-vuotiailla

Alle 3-vuotialla tietotekniikka sivuaa arkea ja kokemukset TVT-laitteista tulevat pääsääntöisesti aktiivisena tarkkailijana. Pienen lapsen kohdalla on oltava erityisen herkkänä TVT -laitteiden käytössä.

 • Tutustutaan laitteisiin aikuisen kanssa
 • Laitteet arjessa aikuisilla vastuullisesti esillä ja käytössä
 • Satujen lukeminen TVT-laitteilla
 • Äänikirjat
 • Musiikin kuuntelu
 • Kuvien katselu


TVT 3-5-vuotiailla

3-5-vuotiailla voidaan tieto- ja viestitekniikkaa käyttää jo hieman syvemmin. Lapsen osallisuusmahdollisuudet lisääntyvät ja tulevat luontevimmiksi. TVT kulkee luontevasti arjessa ja laitteiston tulee olla helposti saatavilla.

 • Oppimispelien käyttö
 • Tiedonhaku yhdessä aikuisen kanssa
 • Äänikirjat, musiikki, kuvat, sadut
 • Lasten omat tuotokset 

 

TVT esiopetuksessa

Jo koulun kynnyksellä olevat esiopetuksen lapset ovat usein teknisesti näppäriä TVT-laitteiston käytössä. Varhaiskasvatuksessa ja monissa kodeissa lapset saavat kosketuksen laitteistoon, ja esiopetuksen lapsi on jo varsin rohkea laitekäyttäjä. TVT avaa esiopetuksessa paljon uusia ovia ja mahdollistaa uudenlaisia sekä tehokkaita tapoja oppia. Tieto- ja viestintätekniikka esiopetuksessa toimii myös niveltäjänä koulunsa aloittavalle lapselle joka alkuopetuksessa pääsee jatkamaan luontevasti TVT:n käyttöä. On rohkeasti sisällytettävä TVT:n tarkoituksenmukainen ja luonteva käyttö esiopetuksen arkeen. Tieto- ja viestintätekniikka tuo paljon sisältöä mediakasvatukseen ja on hyvä väline medialukutaidon opettamiseen. Esiopetuksen yhtenä tehtävänä on edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

 • Tutustutaan tietoteknisiin laitteisiin (tietokone/tabletti/älypuhelin/projektorit)
 • Laitteen avaaminen ja sulkeminen
 • Hiiren käytön harjoittelu
 • Näppäimistön alkeet
 • Opitaan ymmärtämään laitteiden käyttötarkoituksia
 • Rohkaistutaan uusien laitteiden sekä ohjelmien käyttäjänä
 • Dokumentointi, valokuvaus, videokuvaus
 • Äänen ja kuvan muokkaus
 • Tiedonhaku yhdessä aikuisen kanssa
 • Oppimispelien käyttö
 • Kokeillaan ja opitaan
 • Osana mediakasvatusta
 • Äänikirjat, musiikki, kuvat, sadut

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä