3.4.2 Oppimisympäristö

Oppimisympäristö


Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden velvoitteita (luku 3.2) oppimisympäristöjen osalta noudatetaan kaikissa esiopetusyksiköissä. Perusteissa kuvataan, että monipuoliset työtavat mahdollistuvat, kun oppimisympäristöissä on riittävästi erilaisia leikkiin ja opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Oppimisympäristöjen tulee olla lapsia motivoivia, aktivoivia, vahvistaa vuorovaikutusta vertaisryhmän kanssa sekä mahdollistaa toiminnalliset työtavat. Esiopetuksen opettajat ja kasvattajat huolehtivat, että oppimisympäristöt suunnitellaan ja rakennetaan lasten tavoitteita, vahvuuksia ja mielenkiinnonkohteita vastaaviksi. Lapsilla tulee olla mahdollisuuksia osallisuuteen oppimisympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Esiopetussuunnitelman perusteet ohjaavat käyttämään aktiivisesti oppimisympäristöinä ulko- ja sisätiloja, lähiluontoa, rakennettua ympäristöä ja yhteistyökumppaneiden (esimerkiksi opetus-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntatoimi) tarjoamia mahdollisuuksia. Oppimisympäristöjen tavoitteena on turvata kokonaisvaltainen oppiminen sekä kannustaa yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen.

Avoin oppimisympäristö

Kotkan esiopetuksen oppimisympäristöön kuuluu avoin oppimisympäristö - käsite, jota oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan.

Oppimisympäristön tulee olla avoin, mikä tarkoittaa, että oppimateriaalia ja -välineitä on monipuolisesti ja -aistisesti lasten ulottuvilla, heidän käytössään. Avoin oppimisympäristö mahdollistaa vastuunottamisen
välineiden oikeasta käytöstä ja huollosta. Se tarjoaa lapselle tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja omaan rauhaan. Fyysisten tilojen käyttö ei saa olla aikatauluun sidottua niin, että lasten toiminta häiriintyy tai keskeytyy ja jää lyhytjänteiseksi. Riittävän pitkä, keskeytymätön leikkiaika antaa lapselle mahdollisuuden päästä leikin alkuun kaikessa rauhassa, toteuttaa leikkinsä ja myös lopettaa se rauhassa. Hyvä leikkiympäristö on myös hyvä oppimisympäristö.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä