3.4 Paikallisesti päätettävät asiat

Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan

  • esiopetuksen toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet ja arvioinnin käytännöt
  • esiopetuksessa käytettävät oppimisympäristöt sekä niiden arviointiin liittyvät käytännöt
  • yhteistyön tavoitteet ja käytännöt esiopetuksen toteuttamisessa, huoltajien kanssa sekä siirtymävaiheissa
  • yhteistyön eri osa-alueiden arvioinnin käytännöt.
Opetuksen järjestäjä huolehtii, että kukin esiopetuksen toimintayksikkö voi täsmentää toimintakulttuuriinsa ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä tavoitteita sekä yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä. Täsmennykset voidaan kirjata joko yksikkökohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/ tai lukuvuosisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Toimintakulttuurin määritelmä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan:

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kultuurisesti muotoutuva tapa toimia, joka kehittyy esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat esiopetusta koskevat säädökset sekä opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisissa suunnitelmissa määritellyt arvot, oppimiskäsitys sekä esiopetusta koskevat tavoitteet. Sitä muovaavat johtamisrakenteet ja käytännöt, henkilöstön ammattitaito sekä käytettävissä olevat tilat, välineet ja materiaalit. Toimintakulttuuri näkyy esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa, ilmapiirissä sekä pedagogisissa käytännöissä ja vaikuttaa aina lasten kohtaamaan esiopetuksen laatuun. Hyvä toimintakulttuuri edistää oppimista ja hyvinvointia esiopetusyhteisössä.

Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri kokonaisuutta on syvennetty paikallisilla kuvauksilla vasemmalla näkyvän sivuston mukaisesti. Näiden eri osa-alueiden arviointi kuuluu esiopetuskokonaisuutta koskevaan arviointi- ja kehittämistoimintaan. Esiopetuksen arvointi ja kehittämiskokonaisuutta on kuvattu luvun 1.3 alla. Luvussa 4.5 arviointia käsitellään osana opetuksen kehittämistä ja osana lapsen oppimista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä