Kiusaaminen

HUOLTAJIEN toimintaohjeet kiusaamistapahtumassa:

 • Ota lapsen huoli tapahtuneesta vakavasti
 • Keskustele lapsen kanssa mahdollisimman neutraalisti ja kiihkottomasti
Yritä saada selville
 • Mitä on tapahtunut?
 • Ketkä ovat osallistuneet toimintaan?
 • Onko kiusaaminen ollut kertaluonteista vai onko se jatkunut jo pitkään?
 • Mikä on oman lapsen osuus tapahtuneeseen?
  • Ota yhteyttä omaan luokanopettajaan tai koulun rehtoriin joko soittamalla tai Wilman välityksellä
  • Ehdottoman tärkeää on se, että huoltajat eivät ryhdy tässä vaiheessa selvittämään tapahtunutta ”ohi koulun”.
  • Koulun vastuulla on selvittää yhteydenottosi jälkeen kiusaamiseen liittyvä tapahtumaketju. Usein käy niin, että kiusaamiseen on vaikuttanut joku aikaisempi selvittämätön tapahtuma tai tilanne. Koulu arvioi kiusaamistapahtuman vakavuuden asteen ja selvittää asian
  • Kaikki koulun tietoon tulleet kiusaamistapaukset käsitellään tarvittavalla panostuksessa

KOULUN toimintamalli kiusaamistapahtumissa

Kaikkiin esille tulleisiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Kiusaamisen suhteen koulussa on ”nollatoleranssi”. Kiusaamistapauksiin puututaan kiusaamisen vakavuuden asteen mukaan

Välitunnin lievät erimielisyydet

 • välituntivalvoja puuttuu kiusaamiseen
 • välituntivalvojan tai koulun aikuisen arvion mukaan tilanteen selvittämiseen voidaan käyttää vertaissovittelumenetelmää (koulutuksen saaneet Verso –oppilaat syksyllä 2015)
  • Hetken mielijohteesta tapahtunut ja vähäiseksi luokiteltava yksittäinen kiusaamistapaus
 • opettaja käy osapuolten kanssa kasvatuskeskustelun ja selvittää, mistä kiusaamisessa on ollut kyse.
 • opettaja huolehtii siitä, että osapuolet sopivat tapahtuneen.
 • Sovitaan jatkotoimenpiteistä.
 • opettajan arvion mukaan ilmoitetaan tapahtuneesta myös kotiin Wilman kautta tai puhelimitse
Pitkään jatkunut kiusaaminen, kiusaajina suurempi joukko oppilaita, kiusaamisessa on ollut mukana vaaratilanne tai väkivaltaa
 • kiusaaminen selvitetään Tapahtumaselvitys –toimintamallin mukaisesti
  • selvittämisen toteuttaa luokanopettaja yhteistyössä rehtorin kanssa
  • osapuolia kuullaan tasapuolisesti
  • kiusaamisesta laaditaan looginen tapahtumakuvaus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät
  • sovitaan seuraamuksista ja seurannasta
  • selvityksestä laaditaan Tapahtumaselvitys -muistio, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät allekirjoituksellaan
  • muistio lähetetään kaikkien osapuolten koteihin allekirjoitettavaksi
  • Tapahtumaselvitys –toimintamallissa kiusaamisen selvittämiseen saattaa kulua useampikin päivä. Kun koulu saa tietoonsa kiusaamistapauksen, siitä ilmoitetaan kuitenkin heti tiedoksi kotiin periaatteella: ”Olemme saaneet tietoon kiusaamistapauksen, jota selvitetään….Saatte tapahtumasta kotiin kirjallisen Tapahtumaselvityksen”
  • Tapahtumaselvitys –muistiossa on ilmoitettu kenelle muistio jaettu tiedoksi. Muistio on usein luokiteltu salaiseksi asiakirjaksi
 • Kiusaamistapauksesta ilmoitetaan tarvittaessa myös koulupoliisille.
  • Koulupoliisi saa ilmoituksen kaikista kiusaamistapauksista, joissa on käytetty fyysistä väkivaltaa ja sen seurauksena on syntynyt osapuolille näkyviä vammoja.
 • rehtorin harkinnan mukaan järjestetään tarvittaessa koulupalaveri, johon osallistuvat oppilaat ja huoltajat ja tilanteen mukaan muita ammattilaisia (koulupoliisi, terveydenhuoltaja, kuraattori, erityisopettaja jne)
  • Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät riitä, suunnitellaan jatkotoimenpiteitä ja tukitoimia oppilashuoltoryhmässä

OPPILAAN toimintaohjeet kiusaamistapahtumassa:

 • Kiusaamisesta tulee kertoa huoltajille tai koulun henkilökunnalle
 • Jos kiusaamisesta on vaikea puhua aikuiselle, kerro siitä esimerkiksi luokkakaverille tai kummille. Yhdessä asian kertominen voi olla helpompaa.
 • On hyvä muistaa, että kiusaaminen saadaan loppumaan vain puuttumalla siihen. Kertomalla kiusaamisesta teet palveluksen myös kiusaajalle. Kun kiusaaminen on selvitetty ja sovittu, on kaikilla osapuolilla parempi mieli.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä