Oppilaalle

Poissaolomalli

Jyväskylän perusopetuksessa oppilaiden poissaoloihin puututaan jatkossa ennaltaehkäisevästi yhteisellä mallilla. Uudistetussa koulupoissaoloihin puuttumisen mallissa huomiota kiinnitetään poissaolojen tuntimääriin ja poissaoloihin puututaan portaittain etenevän ohjeistuksen mukaisesti. Yhtenäinen käytäntö kohtelee oppilaita tasavertaisesti ja on myös huoltajien näkökulmasta systemaattinen riippumatta siitä, missä Jyväskylän kaupungin peruskoulussa oppilas opiskelee.  

Luokanohjaaja ottaa asian puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa, kun alakoululaisilla on poissaolotunteja 30 ja yläkoululaisella 50 tuntia. Yhdessä sovitaan tukitoimista ja seurannasta. Tarvittaessa konsultoidaan oppilashuollon asiantuntijoita. Kun alakoululaisella on poissaolotunteja 50 ja yläkoululaisella 70 tulee mukaan keskusteluun moniammatillinen työryhmä, jossa sovitaan tukitoimista, seurannasta ja oppilaan asioiden vastuuhenkilöstä.  

Mallissa on huomioitu myös yhteistyö esimerkiksi sosiaalitoimen kanssa, jolloin myös viranomaisyhteistyö selkeytyy. Jos alakoululaisella on poissaoloja yli 80 tuntia ja yläkoululaisella yli 100 tuntia eikä tilanne tehostetuista toimista huolimatta parane, tehdään muun muassa sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi ja harkittaessa myös lastensuojeluilmoitus oppilashuollon konsultaation pohjalta. 


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä