Hyvä tietää, koulun käytänteet

Vesangan koulun esittely

Vesangan kylä kuuluu Jyväskylän kaupunkiin. Vesanka sijaitsee Keuruuntien (valtatie 23) varrella Jyväskylän keskustasta länteen päin noin 10 km. Koulu sijaitsee Nyröläntien läheisyydessä Vesankajärven ääressä.

Vesangan koulu on pääasiassa yksisarjainen koulu, jossa opetusta järjestetään luokilla 1 – 6. Vesangan kouluun oppilaat tulevat koulun lähiympäristön lisäksi Peräläntien, Humalamäentien, Ruokkeentien, Saukkolantien ja Soikkalantien varrelta. Kuohun koulun oppilaat siirtyvät opiskelemaan Vesankaan luokille 5 ja 6. Koulun oppilasmäärä on tällä hetkellä 163. Yhdeksän luokanopettajan lisäksi koulussa työskentelevät erityisopettaja, kielten lehtori sekä 2 koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajat huolehtivat koulun iltapäiväkerho Jälkkärin toiminnasta. Vesangan koululta siirrytään yläkouluun Viitaniemeen.

Neljän evakkokauden jälkeen oppilaat aloittivat elokuussa 2008 koulutyön uudessa koulukiinteistössä, Vesankatalossa. Vesankatalo muodostuu 2003 valmistuneesta päiväkoti/koulun laajennusosasta sekä 2008 valmistuneesta uudisrakennuksesta. Vesangan kylä tuntuu olevan muuttovoittoista asuinaluetta ja tämä näkyy vuosittain oppilasmäärän kasvuna. Vesankatalon tilat ovat käyneet viidessä vuodessa riittämättömiksi ja näköpiirissä onkin Vesankatalon laajentaminen. Kesällä 2013 koulualueen parkkipaikalle pystytettiin tilapäinen parakkikiinteistö, jossa on neljä opetustilaa. Vesankatalossa toimii koulun lisäksi päiväkoti, kirjasto sekä useat kerhot. Koululla on oma valmistuskeittiö (Kylän kattaus), josta ruoka toimitetaan myös Kuohun koululle.

Vesangan koulun 120 -vuotisjuhlia vietettiin keväällä 2011.

Koulun liikuntasalin lattiarakenteet uusittiin kesällä 2008. Kokonaan uudet pukuhuonetilat valmistuivat marraskuussa 2009.

Koulun lähiympäristöstä löytyvät hiihtoladut, jalkapallokenttä, jääkaukalo sekä uimaranta.

Tietoa koulukiinteistöjen tilasta

Kiinteistöjen kunto ja korjaukset

Vesanka -talo:
Elokuussa 2008 valmistui Vesanka -talo. Vesanka -talo on rakennettu 2003 rakennetun koulun laajennusosan ja päiväkodin yhteyteen. Kokonaisuudessa toimii koulu, päiväkoti, kirjasto, oma valmistuskeittiö, ruokala, Jälkkäri -kerho sekä seurakunnan lapsikerhot. Ensimmäiset kokemukset kiinteistön toimivuudesta ovat olleet erittäin myönteisiä. Aikaisemmin vahvasti homealtuistuneet opettajat ovat pystyneet työskentelemään tiloissa täysin ilman oireita.

Vuonna 2003 rakennetun päiväkoti/koulun laajennusosan korjausremontit:
Lattiarakenteesta ilmaan vapautuneiden terveydelle mahdollisesti haitallisten yhdisteiden johdosta lattialle tehtiin suuri korjaustyö kesällä 2005. Muovimaton poiston ja lattian jyrsinnän jälkeen lattiaan asennettiin kokonaan uudentyylinen savipohjainen lattiapinnoite. Keväällä 2006 todennettiin, että hengitysilmassa on pitoisuuksia mineraalivillasta. Villalähteeksi paljastui ilmastointikanaviston "suuttimissa" käytetty mineraalivillapohjainen äänieristysmateriaali. Lukuvuoden 2006 alussa toteutettiin mineraalivillapitoisten äänieristeiden vaihto ja ilmastointikanaviston puhdistus. Tällä hetkellä oppilaiden ja henkilökunta eivät ole tunnistaneet hengitysteihin liittyviä oireita 2003 rakennetussa osassa.

Vesangan liikuntasali:
Liikuntasaliin tehtiin mittava saneeraustyö kesän 2008 aikana. Salin ja aulan alapohja uusittiin maa-ainesten vaihdon jälkeen. Myös kosteusvaurioiden aiheuttaja poistettiin. Liikuntasalin takana sijainnut kiinteistön alle viettävä kallio räjäytettiin niin, että vesi ei jatkossa pääse valumaan rakennuksen alle. Vanhat pukutilat tullaan purkamaan pois toukokuun 2009 aikana. Tilalle rakennetaan riittävä ja tarkoituksenmukainen määrä kokonaan uutta puku- ja varastotilaa. Uudet pukutilat valmistuvat lokakuussa 2009.

(päivitetty 9.3.2009)

Parakki

Kasvavan oppilasmäärän johdosta lisätilatarpeita varten Vesangan koulun piha-alueelle pystytettiin kesällä 2013 neljän opetustilan parakkirakennelma. Lukuvuoden 2013-2014 aikana parakissa opiskelivat koulumme luokat 5A, 5B ja 6. Tämän lisäksi yhtä luokkatilaa käytettiin tekstiilityön opettamiseen.

Lukuvuoden havaintojen ja kokemusten perusteella oli syytä epäillä 5 A –luokan sisäilmaston laatua. Luokkatila muodostuu kahdesta noin 3 m leveästä tilaelementtilohkosta. Epäilyt kohdistuivat aikaisemmin Vaajakoskella käytössä olleeseen parakkilohkoon. Rakenteista otettiin materiaalinäytteitä 8.5.2014 tarkempaa tutkimusta varten. Tässä vaiheessa luokassa opiskellut 5 A opetusryhmä siirrettiin varmuuden vuoksi opiskelemaan Vesankatalon puolelle korvaaviin tiloihin.

Toukokuun lopussa (raportti 28.5.2013) saatujen tulosten perusteella päädyttiin tutkimaan tilalohkon lattiarakennetta tarkemmin. Oppilaiden kesälomien alettua järjestettiin tilassa katselmus 10.6. ja tilannepalaveri. Palaverissa päädyttiin avaamaan koko parakkilohkon alapohja. Avaamisen jälkeen järjestetyssä katselmuksessa 23.6. todettiin, että alapohja on kostunut joko kuljetuksen tai varastoinnin seurauksena. Katselmuksessa sovittiin, että parakkilohkon alapohjan rakenteet (puu ja eristeet) uusitaan kokonaan.

Korjaustoimenpiteistä järjestettiin oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle infotilaisuus. Tilaisuudessa todettiin, että toteutetut korjaustoimenpiteet on tehty huolella ja riittävän laajasti. Palaverissa päätettiin, että parakin kaikista muistakin villaeristepohjaisista lohkoita otetaan varmuuden vuoksi materiaalinäytteet. Materiaalinäytteet otetaanma 18.8. ja tulokset saadaan valmiiksi noin kuukauden päästä.

(päivitetty 16.8.2014)