Turvallisuus

Turvallisuus

Koulun oppimisympäristön on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen sekä tuettava oppilaan terveyttä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajille että oppilaille. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, s. 16)

Arvostamme turvallista oppimisympäristöä ja pyrimme ennakoimaan vaaratilanteet. Opetuksen järjestämisessä pohdime sisältöjen toteuttamistapoja aina turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Kiinnitämme huomiota turvallisuuteen koulun jokapäiväisessä arjessa: oppitunneilla, välitunneilla, ruokatunneilla ja koulukyydityksissä. Jokapäiväistä turvallisuutta edistetään mm.
•pitämällä välituntipaikat kunnossa (vuositarkastukset)
•viettämällä välitunnit sovitulla välituntialueella
•pitämällä kiinni yhdessä sovituista säännöistä
•käyttämällä työvälineitä ja tarvikkeita oikein
•huolehtimalla fyysisestä koskemattomuudesta. Ratkaistaan ongelmatilanteet keskustelemalla, ei väkivallalla.
•välitunti- ja kyyditysvalvonnalla

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä