Oppilaan poissaolot

Poissaolosta ilmoittaminen

Perusopetuslain 35 § mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Mikäli lapsenne on sairaana, eikä voi tulla kouluun, ilmoittakaa poissaolosta ennen lapsenne ensimmäisen oppitunnin alkua.

  • ENSISIJAISESTI Wilman kautta (kohdasta tuntimerkinnät, poissaolon ilmoittaminen)
  • soittamalla opettajainhuoneen numeroon 014-26 64612


Muut kuin sairaudesta johtuvat poissaolot on anottava etukäteen kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Huoltajien on syytä käyttää harkintaa anoessaan ylimääräisiä lomia. Toistuva loman haku ei ole suotavaa. Koulu edellyttää, että luvan saanut oppilas ei tilapäisen vapauttamisen vuoksi jää jälkeen opiskelussaan. Tukiopetusta ei voi käyttää loman aiheuttaman opiskelussa jälkeen jäämisen korjaamiseksi. Vapauttamisesta on oppilaan annettava tieto kaikille häntä opettaville opettajille etukäteen.

Luokanopettaja voi myöntää oppilaalle enintään viiden päivän mittaisen vapautuksen koulunkäynnistä harkintansa mukaan. Tätä pidemmistä vapautuksista päätöksen tekee rehtori

Lomake vapaan hakemiseen:
oppilaan_koulunkaynnista_vapauttaminen.doc

Kotitehtävien tiedustelu poissaolojen aikana

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden, matkan tai muun syyn vuoksi, ottaa hän itse selvää poissaolon aikana annetuista kotitehtävistä. Kotitehtävät ja poissaolon aikana edetyt asiat kysytään omilta luokkatovereilta. Joissakin luokassa on käytössä koteihin jaettu oppilaiden yhteystietolista, josta löytyy luokkatovereiden puhelinnumerot. Mikäli tällaista listaa ei ole käytössä, voi oppilas sopia läksyasioista tiedustelemisen jonkun luokkatoverinsa kanssa ja he voivat keskenään vaihtaa yhteystietonsa.

Kouluaikana tapahtuvien poissaoloa vaativien matkojen osalta toivomme kodilta vastuunkantoa ja omaehtoista valmistautumista; oppilaan tulee oma-aloitteisesti sopia opettajan kanssa loman aikana opiskeltavista asioista. Tehtävistä sovittaessa otetaan huomioon oppiaineittain väliin jäävien oppituntien määrä. Loma-ajan tehtävillä varmistetaan että oppilas ei tarvitse loman johdosta erillistä tukiopetusta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä