Vesangan koulun Tuki ry

Kokousmuistiot 2018-2019

Vanhempainyhdistyksen vuosikokous

Moi kaikki päiväkodin sekä koulun lasten vanhemmat.

Vesangan koulun Tuki ry:n eli vanhampainyhdistyksen vuosikokous on 2.10.18 klo 17:30 koululla. 

Tervetuloa!

Vesangan koulun Tuki ry - vanhempaintoimikunta

Vesangan Koulun Tuki ry:n hallituksena toimii vanhempaintoimikunta. Vesangan Koulun Tuki ry:n jäsenistön muodostavat Vesanka - talon lasten (koulu ja päiväkoti) vanhemmat ja huoltajat. Yhdistyksessä ei ole jäsenmaksua. Vanhempaintoimikunta pitää kodit ajan tasalla koulun ja päiväkodin toiminnoista. Toimikunnan jäsenten mielipiteet ovat merkittäviä koulun ja päiväkodin toiminnan kehittämisessä.

Vesangan Koulun Tuen vuosikokous pidetään lokakuussa. Vuosikokous valitsee luokille 1, 3 ja 5 uudet koulutoimikunnan jäsenet. Ko. luokkien vanhemmat valitsevat luokkansa edustajat vanhempaintoimikuntaan ennen lokakuun vuosikokousta. Valitut vanhemmat toimivat luokkansa vanhempien edustajana kodin ja koulun välillä kahden lukuvuoden ajan. Tärkeä kehitettävä toiminta-alue on lasten vanhempien toisiinsa tutustuttaminen ja keskinäisen yhteydenpidon lisääminen.

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö edistää koulutyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toivomme vanhempien tukevan lasten koulunkäyntiä. Vanhempien myönteinen asenne koulua ja koulutyötä kohtaan, sekä yhteydenpito oman lapsen luokanopettajaan vaikuttavat myös lapsen myönteisten kouluasenteiden muodostumiseen.

Opetus on julkista ja vanhemmat voivat halutessaan seurata koulun työskentelyä vierailemalla koulussa oppituntien aikana tai toimimalla opettajan avustajana luokassa. Opetuksen seuraamisesta tulee sopia etukäteen opettajan kanssa.

Koulun ja kodin yhteiset kasvatustavoitteet mahdollistavat ristiriidattoman kasvuympäristön lapselle. Kasvatustavoitteista on mahdollista keskustella ja sopia koulun vanhempainilloissa, luokkakokoontumisissa ja arviointikeskusteluissa.

Vanhemmat voivat saada oikean kuvan lapsen koulutyöstä vain olemalla itse koulutyössä mukana riittävän usein. Liian usein kotona muodostetaan mielikuvia koulutyöstä kuuntelemalla pelkästään omaa lasta. Varsinkin ristiriitatilanteissa lapsen kertoma näkemys asioista on usein vain ”kolikon” toinen puoli. Siksi kokonaiskuvan hahmottaminen vaatii asiallista keskustelua eri osapuolten kanssa.