Vesangan koulun arvot

Vesangan koulun arvot

Haluamme, että koulumme on ympäristö, jossa oppilailla ja henkilökunnalla on mahdollisuus

• työskennellä voimavarojensa mukaisesti
• kokea oman työnsä arvostusta
• olla oma itsensä


Haluamme, että koulumme on ympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus

• kokea onnistumisen elämyksiä
- yrittäminen tuottaa tulosta ennemmin tai myöhemmin
- myönteisen palautteen merkitys
• harjoitella hyveitä: viisaus, ymmärrys, hyvät tavat, ystävällisyys
• harjoitella mielihalujensa kohtuullistamista
- pettymysten kohtaaminen
- itsensä hillitseminen


Pidämme tärkeänä sitä, että

• työskentely-ympäristömme on rauhallinen
• otamme toiminnassamme huomioon toiset ihmiset
• emme loukkaa toista ihmistä
• voimme luottaa toiseen ihmiseen
• olemme rehellisiä
• hyvistä käytöstavoista tulisi tottumus
• kasvamme vastuullisiksi somen käyttäjiksi


Arvostamme sitä, että

• se tehdään, mitä luvataan
• kotitehtävistä huolehditaan säännöllisesti
• autetaan toinen toisiamme
• kukin yrittää tehdä parhaansa


Arvostamme turvallista elinympäristöä

• ongelmatilanteet ratkaistaan keskustelemalla, ei väkivallalla
• pyrimme ennakoimaan vaaratilanteet