Oppilaskokoukset

Oppilaskokoukset

Oppilaskokoukset ovat oppilaiden omia kokouksia, joissa koululaiset toimivat puheenjohtajina ja sihteereinä. Kokouksissa käsitellään yhteisiä oppilaita koskevia asioita, joista oppilaat voivat keskenään sopia ja päättää. Viime vuoden oppilaskokouksissa käsiteltäviä aiheita olivat esim. liikuntavaraston käyttö ja siisteys, jalkapallon säännöt, karkin syönti koulupäivän jälkeen jne. Kokous järjestetään, mikäli oppilaiden tai aikuisten puolelta katsotaan olevan sille tarvetta. Kokoukset antavat oppilaille tilaisuuden vaikuttaa yhteisiin asioihin ja ympäristöön. Kokoukset laittavat myös kaikki vastuuseen kouluviihtyvyydestä. Tarvittaessa äänestetään asioista, joten oppilaskokoukset toimivat hyvin käytännön demokratia-kasvatuksena. Aikuisilla on kuitenkin oikeus puuttua oppilaskokouksen päätöksiin ja aikuiset ovat aina myös paikalla seuraamassa kokousta.
Oppilaskokoukset pidetään aina, kun asiaa on. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu kuukauden 1. perjantaina.
Ensimmäisen oppilaskokouksen aiheena oli futissääntöjen hyväksyminen.
Toinen oppilaskokous kokoontui välitunneilla päättämään majasäännöistä.


Oppilaskokous 25.4.2018 aiheena majat

Majankoko:
Majankoko on huomattavasti olllut liian iso ja siihen on tulossa parannusta. Majojen koko on mennyt liian överiksi joten olemme päättäneet että, majankoko on 1/4 osa yhdestä luokasta.

Majan aloittaminen:
Majan voi aloittaa ylä- ja alametsässä. Majan rajat pitää olla selvät. Lipun pitää olla näkyvällä paikalla. Väli toiseen majaan on vähintään1-2 metriä.

Majan lopettaminen
Majan lopettaminen pitää käydä kaikille majassa oleville henkilöille ja maja lopetetaan sillein että lippu pitää viedä sinne mistä otitsen rajat pitää purkka ellei siihen tuu uutta majaa.

Majan pomot
 Majassa ei saa olla pomoja jolloin yhteishenki säilyy

Majasta
erottaminen
Majasta ei saa erottaa ketään 


Majasta eroaaminen
Majasta saa erota mutta Ei saa viedä muiden tavaroita jos siellä on omia kotoa tuotuja tavaroita saat ottaa ne jos haluat.

Majaan päästäminen
Majaan saa tulla jos se käy majan henkilöille.

Majassa riehuminen
Jos riehut majassa ja hajoitat paikkoja jos et korjaa niitä majan muilla henkilöillä on oikeus erottaa sinut

Muut asiat?Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä