Päättöarviointi

Ohje päättöarvioinnista opettajille

"Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. Päättöarvosanan muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin." (POPS 2014)

Päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän vuosiluokkien 7–9 tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit määrittävät osaamisen tason arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 ja ne otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päättöarvioinnissa on voimassa kompensaatioperiaate, eli parempi osaaminen jossakin tavoitteessa voi kompensoida heikompaa osaamista tai hylätyn suoriutumisen toisessa tavoitteessa.

Päättöarvosanoja annetaan oppiaineesta riippuen joko seitsemännellä, kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla, mutta päättöarviointi ajoittuu virallisesti viikolle 22, kun oppilaat saavat päättötodistuksen.

Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä antaa oppilaille paitsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimista eteenpäin ohjaavaa arviointipalautetta. Opettajan tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä.

Seitsemännen luokan päättyessä annetaan lukuvuosiarviointi, joka muutetaan päättöarvosanaksi, mikäli oppilas ei anna lisänäyttöjä seuraavissa oppiaineissa

  • kotitalous
  • kuvataide
  • musiikki
  • käsityö
Kahdeksannen luokan päättyessä annetaan päättöarvosana historiassa.

Muiden oppiaineiden päättöarvosanat annetaan yhdeksännellä luokalla, kun kyseisen aineen opiskelu päättyy.

Huom. Jos oppilas on vaihtanut perusopetuksen aikana S2:n äidinkieleen tai katsomusaineen toiseen, arvioidaan päättöarvioinnissa viimeksi opiskeltu oppiaine. Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnista voit lukea tarkemmin Oppimisen tuki -sivulta

TODISTUKSESTA

Päättötodistukset kirjoitetaan suomen kielellä ja Kuokkala svenska skolassa ruotsin kielellä. Tämä lähinnä tiedoksi niille huoltajille, jotka tiedustelevat mahdollisuutta käännättää todistus jollekin muulle kielelle.

Päättötodistukseen merkitään suoritettujen oppimäärien laajuus vuosiviikkotunteina. HUOM! Vuosiviikkotunti ei ole ajan määre, vaan kertoo oppimäärän laajuuden. Oppilaan todistukseen tulee täyden vuosiviikkotunnit, jos hän on esimerkiksi opiskellut toisessa maassa 7. luokalla, mutta osoittanut osaamisensa koko oppimäärän osalta 8. ja 9. luokalla (kumulatiivinen osaaminen).

Yhdeksännellä luokalla ei anneta erillistä lukuvuosiarviointia tai -todistusta, vaan ainoastaan päättöarviointi. Päättöarviointi kirjataan oppiaineen viimeisimpänä opiskellun opintokokonaisuuden arviointikirjaan, josta se siirtyy päättötodistukseen. Päättöarviointi on kuitenkin syytä tarkistaa vielä huolellisesti. 

HUOM! Taito- ja taideaineissa viimeinen suoritus voi olla S-merkinnällä arvioitava, jos oppilaalla on oppiaineesta myös muita suorituksia kuin yhteisesti 7. luokalla opiskellut opinnot. Tästä syystä viimeisin arviointi ei voi suoraan siirtyä päättöarvioinniksi, joten näissa aineissa annetaan erikseen koko oppimäärän päättöarvosana päättöarviointikirjaan.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä