Arvioinnin vuosikellot

Arvioinnin vuosikello opettajalle

Kuukausi

To-Do

Linkit ym. tarkennukset

Elokuu

  1. Tavoitteiden mukainen lukuvuosisuunnittelu
  2. Oppilaiden yksilöllistetyt tavoitteet tarvittaessa
  3. VESO: Opettajien yhteinen keskustelu arvioinnista (vuosiluokittain, aineryhmittäin)
  4. Avaa oppilaille arvioinnin perusteita
  5. Päättöarviointien aikataulu ja mahdolliset lisänäytöt
  1. Vuosisuunnittelu Peda.netin sivu olemassa (Excelit)
  2. Wilma/eo
  3. Keskustellaan auki koulun linjaukset, tiedottaminen (huoltajat ja oppilaat), mistä arvioinnit löytyvät, arviointitiedon monipuolinen kerääminen, jne. Tästä Peda.netiin sivu
  4. Mitä arvioidaan, miten arvioidaan, Peda.netiin sivu
  5. Ensimmäiset arvioinnit jo 1. jakson jälkeen. Huomioidaan kaupungin yhteinen tiedote

Syyskuu

  1. Varmista, että arviointitieto tallentuu sovitusti
 1. Tallennettujen arviointitietojen tulee olla siirrettävissä tarvittaessa toiselle opettajalle. Wilman tehokäyttö

 

Lokakuu

  1. Arviointikeskusteluihin valmistautuminen
  2. Osallistu tarvittaessa arviointikeskustelukoulutukseen
  1. Arviointikeskusteluohjeet ja -lomakkeet, itsearviointien teettäminen, arviointikeskustelujen aikojen varaaminen omasta kalenterista (esim. Wilman tapahtumakutsut), viesti koteihin, vuosiluokkakohtaisten painopistealueiden huomioiminen arviointikeskusteluissa

Marraskuu

  1. Arviointikeskustelut voi aloittaa viikolla 46

 

Joulukuu

  1. Arviointikeskusteluja viikoilla 48-50

 

Tammikuu

  1. Arviointikeskusteluja viikoilla 2-
  1. Kevätarvioinnin ennakointia: oppilaiden sparraaminen kevättä varten, päättöarvioinnin ennakointi ysien kanssa

Helmikuu

 1. Arviointikeskustelut päättyvät viikolla 6

 

Maaliskuu

  1. Vuosiluokkaistettujen tavoitteiden tarkistus
  1. Varmistetaan, että kaikki vuosiluokkaistetut tavoitteet on opiskeltu ja tulee arvioitua ainakin kerran

Huhtikuu

 

 

Toukokuu

  1. Päättöarviointi
  2. Lukuvuosiarviointi
  3. Hylätyt suoritukset
  4. Tuen asiakirjojen "sulkeminen": lukuvuoden aikana toteutuneen tuen arvioinnin kirjaaminen tuen asiakirjoihin lukuvuoden loppuun mennessä.

Kesäkuu

 

1. "Ehtolaiskuulustelu"

Arvioinnin vuosikello rehtorille

Kuukausi

To-Do

Linkit ym. tarkennukset

Elokuu

   1. Tavoitteiden mukainen lukuvuosisuunnittelu.
   2. Arvioinnin periaatteiden läpikäynti yhdessä opettajien kanssa ys-kokouksessa.

 

Syyskuu

   1. Arvioinnin esittely vanhempainilloissa opettajaa tukien.
   2. Opettajien muistuttaminen: Oppimisen tuen asiakirjojen avaaminen ja lukuvuoden oppimisen tuen suunnitelmien kirjaaminen 20.9.mennessä sekä oppilaan ja huoltajan kuulemisen kirjaaminen asiakirjoihin.

 

Lokakuu 

Marraskuu

   1. Arvointikeskustelujen alkamisesta Wilma-viesti koteihin.
   2. Opettajien kanssa käydään arviointikeskusteluohjeistus läpi.

Ilmapiirikysely (yläkoulu)/

sosiogrammi luokissa (alakoulu)

Joulukuu

  1. Keskustelu 9.-luokkien arvosanaennusteista ennen tiedon lähettämistä kotiin vuoden vaihteessa päättyvien oppiaineiden osalta.

 

TammikuuMoVe-tulosten käsittely

Helmikuu

   1. Lukuvuoden suunnittelu alkaa ( ys-kokouksissa: oppiaineryhmät ja vuosiluokat pohtivat seuraavan lukuvuoden aikatauluja ja arviointia)
   2. Arviointikeskustelut päättyvät.

Kouluterveyskyselyn käsittely

Maaliskuu

  1. Lukuvuoden suunnittelu jäsentyy ja jatkuu (virat aukeaa, esim. 2 kpl ys-kokouksia ja puolikas veso lukuvuoden pohjustukseen)

 

Huhtikuu

   1. Lukuvuoden suunnittelu tulee päätökseen ( opettaja rekrytoinnit päätökseen, käydään kevään lukuvuoden arviointikäytänteen kerraten läpi opettajien kanssa)
   2. Tuen asiakirjojen päivittämisen muistutus opettajille, erityisesti 2. ja 6. luokat

Kevätkyselyt oppilaille ja huoltajille.

Toukokuu

   1. Arviointien (päättöarviointi ja lukuvuosiarviointi) kirjaaminen Wilmaan.
   2. Päättötodistusten allekirjoitus.
   3. Ylä- ja yhtenäiskouluissa pidetään opettajien kesken arviointikokous. Alakoulussakin käydään pienimuotoiset arviointikokoukset oppilaan luokanopettajan ja häntä opettavien aineenopettajien kesken.
   4. Tuen asiakirjojen "sulkeminen": lukuvuoden aikana toteutuneen tuen arvioinnin kirjaaminen tuen asiakirjoihin lukuvuoden loppuun mennessä.

 

Kesäkuu

  1. Mahdollisten ehtolaiskuulustelujen järjestäminen. Mahdollisten arvioinnin oikaisuvaatimusten käsittely.

 

Arvioinnin vuosikello koulusihteerille

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu
Arviointikirjojen tarkastaminen   Tarkastukset ja 1.jakson toimeenpanot     Tarkastukset ja 2.jakson toimeenpanot   Tarkastukset ja 3.jakson toimeenpanot Yksilöllistettyjen tarkastus Tarkastukset ja toimeenpanot Todistusten arkistointi Paperiset kopiot ja Primus  
Käsin arviointirekisteriin: Käyttäytyminen, 2lk, valinnaiset ja päätöt EI KIIRETTÄ! Käsin arviointirekisteriin: Käyttäytyminen päätöt               Yhteenvetoja rehtoreille ja opettajille arviointikokousta varten Arviointikirjat arkistoon Primuksessa  
Kevään arviointiaikataulu tiedoksi VESOSSA                 Todistusten tulostus    
Alakoulusta siirtyvien oppilaiden yks.aineiden tarkistus (myös arv.kirjoissa)                 Tikkakosken yhtenäiskoulussa aikataulutus: ensin 9lk, sitten 1-6 luokat ja viimeisenä 7-8 luokat    
Arviointikirjojen teko alakouluissa , joissa ei ole KURRE käytössä                      
Yhteinen arviointikeskustelu opojen ja muiden tarvittavien henkilöiden kanssa                      

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä