Vuosiluokkaistetut arvioitavat tavoitteet vuosiluokilla 1 - 6

Uudet vuosiluokkaistukset

Oppiainekohtaiset, arvioitavat tavoitteet vuosiluokkaistettiin uudelleen keväällä 2021 ja ne on hyväksytty sivistyslautakunnassa kesäkuussa 2021.

Keskeinen periaate muutoksissa on ollut se, että oppiaineen kannalta keskeiset tavoitteet arvioidaan säännöllisesti useamman vuosiluokan aikana. Joitakin tavoitteita on myös siirretty vuosiluokalta toiselle, mikäli se esimerkiksi osaamisen kumuloitumisen kannalta on ollut perusteltua. Muutokset eivät kosketa kaikkia oppiaineita ja kaikkia vuosiluokkaistettuja tavoitteita, vaan vain niitä, joissa on koettu olevan edellä olevien seikkojen perusteella akuutein muutostarve.

Kaikki tavoitteet opetetaan ja kaikki tavoitteet vaikuttavat arviointiin, ellei tavoitteen kohdalla erikseen mainita "ei arvioida". Erityisesti alkuopetuksessa on kuitenkin myös tavoitteita, joita ei ole vuosiluokkaistettu. Nämä tavoitteet arvioidaan ns. läpäisyperiaatteella eli minimitavoitteen ylittäminen riittää. Ei siis tarvitse käyttää tarkempaa arviointiporrastusta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä