Arviointikeskustelu

Arviointikeskustelu pähkinänkuoressa

 • Arviointikeskustelu käydään kaikilla vuosiluokilla viikkojen 46 - 6 aikana (yhdeksäsluokkalaisilla oma opinto-ohjaajien kanssa sovittu aikataulu).
 • Lukuvuonna 2023 - 2024 arviointikeskustelut voidaan järjestää joko lähi- tai etätapaamisina. Lähitapaamiset ovat ensisijainen suositus, mutta esimerkiksi aikataulusyistä myös etäkeskustelut ovat mahdollisia.
 • Puoli tuntia kestävään tapaamiseen osallistuvat oppilas, huoltaja ja opettaja(t). Keskeistä on kuulla oppilaan ajatuksia ja mielipiteitä omasta koulunkäynnistä. 
 • Jos arviointikeskustelussa nousee esille aihe (esim. kiusaaminen), jonka käsittelyyn varattu noin puolen tunnin aika ei riitä, voidaan varata erillinen tapaamisaika.
 • Oppilas ei lähtökohtaisesti voi olla pois oppitunneilta arviointikeskustelun aikana.
 • Oppimista arvioidaan vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden ja erilaisten teemojen avulla.

 1. luokka: Minä ja koulun arki
 2. luokka: Minä ja muut koulussa. Minä ja opiskelun perustaidot. Minä ja itseluottamus
 3. luokka: Minun hyvinvointini (L3, laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtimien ja arjen taidot)
 4. luokka: Minun TVT-taitoni (L5, laaja-alainen osaaminen: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)
 5. luokka: Oppimisen taitoni (L1, laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen)
 6. luokka: Minä ja muutokset: uusien asioiden kohtaamisen rohkeus, osallisuus omista asioista ja osallisuus omista valinnoista.
 7. luokka: Minä ja muut koulussa. Minun koulunkäyntitaitoni.
 8. luokka: Laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta. Minun koulunkäyntitaitoni.
 9. luokka: Ohjauskeskustelu käydään oppilaan ja opinto-ohjaajan kesken (huoltaja osallistuu tarvittaessa): laaja-alainen osaaminen jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta.

 • Arviointikeskustelussa käytettävät itsearviointilomakkeet, kirjepohjat koteihin, tarkemmat ohjeet opettajille sekä Wilma-ohjeet ajanvarauksiin löytyvät tältä sivulta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä