Arviointikeskustelu

Ohjeita arviointikeskusteluun

Arviointikeskustelu käydään kaikilla vuosiluokilla viikkojen 46 - 6 aikana (yhdeksäsluokkalaisilla oma opinto-ohjaajien kanssa sovittu aikataulu).

Vähintään puoli tuntia kestävään tapaamiseen osallistuu oppilas, huoltaja ja opettaja. Keskeistä on kuulla lapsen/nuoren ajatuksia ja mielipiteitä omasta koulunkäynnistä. Arviointikeskustelu antaa mahdollisuuden pohtia yhdessä lapsen/nuoren kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen sekä koulunkäyntitaitoihin liittyviä asioita.

Oppimista arvioidaan vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden ja erilaisten teemojen avulla. 

  1. luokka: Minä ja koulun arki
  2. luokka: Minä ja muut koulussa. Minä ja opiskelun perustaidot. Minä ja itseluottamus
  3. luokka: Minun hyvinvointi (L3, laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtimien ja arjen taidot)
  4. luokka: Minun TVT-taidot (L5, laaja-alainen osaaminen: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)
  5. luokka: Oppimisen taitoni (L1, laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen)
  6. luokka: Minä ja muutokset: uusien asioiden kohtaamisen rohkeus, osallisuus omista asioista ja osallisuus omista valinnoista.
  7. luokka: Minä ja muut koulussa. Minun koulunkäyntitaidot.
  8. luokka: Laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta. Minun koulunkäyntitaidot.
  9. luokka: Ohjauskeskustelu käydään oppilaan ja opinto-ohjaajan kesken(huoltaja osallistuu tarvittaessa): laaja-alainen osaaminen jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta.

Arviointikeskustelussa käytettävät itsearviointilomakkeet, kirjepohjat koteihin, ohje opettajille sekä wilma-ohjeet ajanvarauksiin löytyvät tältä sivulta.

Arviointikeskusteluun itsearviointilomakkeet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä