Arviointikeskustelu

Arviointikeskustelu pähkinänkuoressa

 • Arviointikeskustelu käydään kaikilla vuosiluokilla viikkojen 46 - 6 aikana (yhdeksäsluokkalaisilla oma opinto-ohjaajien kanssa sovittu aikataulu).
 • Lukuvuonna 2022 - 2023 arviointikeskustelut voidaan järjestää joko lähi- tai etätapaamisina. Lähitapaamiset ovat ensisijainen suositus, mutta esimerkiksi aikataulusyistä myös etäkeskustelut ovat mahdollisia.
 • Vähintään puoli tuntia kestävään tapaamiseen osallistuvat oppilas, huoltaja ja opettaja(t). Keskeistä on kuulla oppilaan ajatuksia ja mielipiteitä omasta koulunkäynnistä. 
 • Jos arviointikeskustelussa nousee esille aihe (esim. kiusaaminen), jonka käsittelyyn varattu noin puolen tunnin aika ei riitä, voidaan varata erillinen tapaamisaika.
 • Oppilas ei lähtökohtaisesti voi olla pois oppitunneilta arviointikeskustelun aikana.
 • Oppimista arvioidaan vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden ja erilaisten teemojen avulla. 
  1. luokka: Minä ja koulun arki
  2. luokka: Minä ja muut koulussa. Minä ja opiskelun perustaidot. Minä ja itseluottamus
  3. luokka: Minun hyvinvointini (L3, laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtimien ja arjen taidot)
  4. luokka: Minun TVT-taitoni (L5, laaja-alainen osaaminen: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)
  5. luokka: Oppimisen taitoni (L1, laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen)
  6. luokka: Minä ja muutokset: uusien asioiden kohtaamisen rohkeus, osallisuus omista asioista ja osallisuus omista valinnoista.
  7. luokka: Minä ja muut koulussa. Minun koulunkäyntitaitoni.
  8. luokka: Laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta. Minun koulunkäyntitaitoni.
  9. luokka: Ohjauskeskustelu käydään oppilaan ja opinto-ohjaajan kesken (huoltaja osallistuu tarvittaessa): laaja-alainen osaaminen jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta.
 • Arviointikeskustelussa käytettävät itsearviointilomakkeet, kirjepohjat koteihin, takemmat ohjeet opettajille sekä Wilma-ohjeet ajanvarauksiin löytyvät tältä sivulta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä