Lukuvuositodistusmallit

Todistusmerkinnöistä

Todistukseen merkittävistä arvioinneista on käytävä ilmi, onko suoritus hyväksytty vai hylätty. Tästä syystä O- eli Osallistunut-merkintä ei ole käytössä muualla kuin valmistavassa opetuksessa. Poikkeuksena ovat kesken jääneet valinnaisaineet, joita on opiskeltu alle 2 vvt: "Kesken jäänyt valinnaisaine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen myös oppilaan suorittama tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai sanallinen arvio ”hyväksytty” suoritetusta vuosiviikkotuntimäärästä riippuen." (OPS 2014)

Yksilöllistettyjen oppimäärien kohdalla arvosanaan lisätään tähtimerkintä ja arviointi voi olla joko numero tai sanallinen arvio (hyväksytty/hylätty). Tarkempaa tietoa oppimisen edistymisestä voidaan antaa todistuksen liitteellä.

Lisätietoihin merkitään, mikäli oppilas on opiskellut oman oppimissuunnitelman mukaisesti. Muita oppimisen tukeen liittyviä asioita ei merkitä todistukseen.

Jyväskylässä lukuvuositodistuksen lisätietoihin kirjataan painotettu opetus (suppea kielirikasteinen opetus/laajamittainen kielirikasteinen opetus, musiikki- ja urheiluluokkaopetus)

Lisätietoihin voidaan kirjata myös osallistuminen oppilaskuntatoimintaan, työelämääntutustumisjaksoon (TET), oman äidinkielen opetukseen sekä lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston toimintaan.

Lisäksi voidaan antaa erillisenä liitteenä todistus osallistumisesta mm. tukioppilastoimintaan ja yrittäjyyskasvatustoimintaan sekä stipendistä, lukudiplomista ja uimataidosta.

Tältä sivustolta löytyvät lukuvuositodistusten mallit vuosiluokille 1-8.
Valinnaisista tulee S-merkintä viidennellä ja kuudennella luokalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä