2. luokka

Oppiaineiden arviointi 2. luokalla

Vuosiluokilla 1-2 oppiaineiden arviointi perustuu vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin ja ne arvioidaan kolmiportaisesti muodossa tavoitteet saavutettu/ saavutettu osittain/ ei saavutettu. Oppimäärän tavoitteet on saavutettu, kun kaikista ko. oppiaineen tavoitteista on saavutettu ensimmäinen taitotaso (ns. minimitaso). Jos osassa tavoitteista minimitaso ylittyy, mutta osassa ei, tavoitteet on osittain saavutettu. Jos tavoitteita ei saavutettu, oppilas ei ylittänyt minimitasoa missään tavoitteessa.

Alkuopetuksessa oppiminen on vasta käynnistymässä, joten todistusmerkinnät on haluttu pitää kannustavina ja osaamisen tasoa liikaa leimaamattomina. Pääpaino palautteen ja arviointitiedon antamisesta tulisikin olla muun kuin todistustekstin varassa eli jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa, arviointikeskusteluissa ja esimerkiksi Wilma-viestinnässä. 

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen taito kehittyy portaittain, seuraavan taidon saavuttaminen edellyttää edellisten taitojen hallintaa.

Käyttäytymisen arviointitaulukko 

  • Vuosiluokkien 1-2 käyttäytymisen minimitavoite täyttyy ensimmäisellä portaalla (kaksiportainen asteikko saavutettu/ei saavutettu),

Käyttäytymisen tavoitteet Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa on johdettu opetussuunnitelman perusteista 2014.

  • Noudatan koulun sääntöjä ja toimintatapoja arjessa ja juhlassa.
    • järjestyssäännöt ovat kaikkein koulujen yhteiset
    • toimintatavat määräytyvät koulun toimintakulttuurista (mm. kiusaamisen ehkäisy, välituntisäännöt, juhlakulttuuri, vierailut)
  •  Noudatan hyviä tapoja. Tervehdin, kiitän, pyydän anteeksi, hyvästelen, autan tarvittaessa, käytän asiallista kieltä, en kiroile, en nimittele, maltan odottaa vuoroani.
    • koulut voivat pohtia, millä eri tavoilla hyviä tapoja osoittaa ja ’antaa näyttöjä’

Wilmaan on lisätty tuntimerkintävaihtoehtoja käyttäytymisestä ja työskentelystä annettavaa palautetta varten. Merkinnöissä on pyritty huomioimaan myös verkkovälitteinen opetus ja sähköisissä oppimisympäristöissä toimiminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä