OPS-prosessin johtaminen kouluissa

Mankolan valinnaisainekaavailua

Valinnaisaineet 5-6 lk (1vvt/vuosiluokka, valinnaiset 0,5 vvt toteuksena eli 2h/vko yhden jakson aikana) - lähtökohtana laaja-alainen osaaminen

1. AJATTELU JA OPPIMAAN OPPIMINEN

A) Pelikurssi:

Opi pelaamaan shakkia ja muita logiikkapelejä. Ratko pulmia ja mittaa oma ennätysaikasi rubiikin kuutiosta. Suunnittele ja valmista oma peli. Peli voi olla tietokonepohjainen tai lautapeli.

B) Minustako mensalainen? -kurssi

C) Maailman matikkapäivä

2. KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU

A) Kohdataan eTwinning-kurssilla ja ollaan yhteydessä Eurooppaan!

eTwinning on eurooppalaisten koulujen yhteisö.

Se tarjoaa oppilaille koko Euroopassa mahdollisuuden ja paikan olla yhteydessä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, kehittää projekteja, jakaa ja tuntea olevansa osa Euroopan jännittävintä oppimisympäristöä.

eTwinning-hanke edistää Euroopan koulujen yhteistyötä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) avulla, tarjoamalla tukea, työkaluja ja palveluita helpottamaan koulujen lyhyen ja pitkän tähtäimen kumppanuuksia eri aiheiden ympärillä.

eTwinning-portaali (www.etwinning.net) on hankkeen keskeinen tapaamispaikka ja työskentelyalue. Portaali on käytettävissä 28 kielellä. Sillä on yli 230 000 käyttäjää ja lähes 5500 projektia* kahden tai useamman Euroopan koulun välillä.


B) Maailma soi:
Tutustutaan eri maiden musiikki- ja tanssikulttuureihin kutsumalla vierailijoita, katsomalla elokuvia, kuuntelemalla eri maiden musiikkia, musisoimalla itse ja liikkumalla.

C) Kulttuuria kotiseudulta:
Tutustutaan keskisuomalaiseen kulttuuritarjontaan monipuolisesti. Perehdytään bändeihin, kirjastopalveluihin, museoihin, teatteriin ja erilaisiin työpajoihin (Veturitallit) tarkoituksena oppia hyödyntämään paikallisia palveluita ja esitellä niitä muille.

D) Kielikahvila:


3. ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT

A) Selviytyjät:

Kurssilla harjoitellaan ensiaputaitoja, tulentekotaitoja sekä yhteistyötaitoja luontoliikunnan (suunnistus, melonta ja retkeily) merkeissä.

B) Sporttia ja snäckiä:

Kurssilla liikutaan, rentoudutaan ja hoidetaan kehoa sekä tehdään yhdessä terveellisiä välipaloja.

C)

4. MONILUKUTAITO

A)Blogit, vlogit, selfiet ja muut: Miten teen blogin tai otan selfien, kenen kuvia katson ja mitä ne minulle kertovat. Miten arvioin ja tulkitsen omia sekä toisten kuvia ja tekstejä.

B)Uutiskurssi: Lopputuotoksena uutislähetys tai koulun lehti. Kerätään materiaalia haastatteluilla, erilaisista koulun omista tapahtumista ja ilmiöistä. Tuotetaan uutislähetys/lehti rakentamalla yksi yhteinen kokonaisuus.

C)Elokuvakurssi:

5. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN

A) Animaatiokurssi Scratch-ohjelmalla:

Oman animaation tekeminen Scratch-ohjelman avulla joko Ipadilla, omalla älypuhelimella tai tietokoneella

B)Animaatiokurssi:

Oman animaation tekeminen käyttämällä mm. videokameraa, digikameraa tms. Toteutetaan animaatio rakentamalla tarina, hahmot ja lavasteet käyttäen kierrätysmateriaalia, muovailuvahaa tms.

C)Musiikkivideo:

Tuotetaan joko valmiiseen tai itse tehtyyn kappaleeseen musiikkivideo.

6. TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS

A) Oy Firma Ab - Hei me yritetään!

Kurssilla suunnitellaan yhdessä, mihin halutaan tienata rahaa esim. elokuvareissu sekä pizzat ja limsat kaikille, reissu hoploppiin yms. Ryhmä päättää, minkälainen yritys kannattaa laittaa pystyyn esim. autojen imurointi, kahvila, kortit, koiran ulkoilutus, leivonnaiset, kioski. Suunnitellaan yritykselle mainokset, harjoitellaan budjetointia, yhdessä työskentelyä ja eri rooleissa toimimista sekä vastuun ottamista. Taimiakatemian malli voi olla osana kurssia.

B) Sisäinen yrittäjyys

C) Resurssiviisaus ja vaihdantatalous

7. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN

A) Ympäristökurssi:

Syventää suhdetta luontoon oman innostuksen ja tekemisen kautta. Tarkoituksena on retkeillä lähiluonnossa, toimia kasvihuoneella ja sen puutarhassa sekä tutustua kierrätykseen ja kompostointiin sekä käydä kalassa.

B) GLOBE-projekti

C) Assarit:

Kurssilla suunnitellaan toimintaa omien assari-tavoitteiden mukaan. Haluatko toimia assarina esim. välituntitoiminnassa, kädentaitopajoissa, ruokailussa tai läksyapuna koululla. Toimintaa voidaan suunnitella myös yhdessä Jälkkärin, Vertin tai lähipäiväkotien kanssa.

Vaajakosken valinnaisainekaavailua

Vaajakosken yhtenäiskoulu

Laadimme ensin luokanopettajien kanssa yhdessä 5.-6. luokkien valinnaisuuden pohjaideat 14.3.2016.

Johdimme näistä oppilaille valinnaisuuden kuvaukset 4.4.2016

  1. Minä tutkijana ja tutkimusmatkailijat

(Ajattelu ja oppimaan oppiminen:

filosofia liittyneenä tiettyihin uskonnon ja elämänkatsomustiedon sisältöihin, kokeellinen luonnontiede, lelukilpailutuotos, robotiikka…)

  1. Minä kulttuurin tutkijana ja ilmaisijana

(Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: monitaiteinen useita oppiaineita integroiva (liikunta, kuvataide, musiikki, kielet…) kulttuurinen, taidetta lähestyvä valinnaisaine> valitaan oppilaiden kanssa jokin kulttuuri ja tehdään eri oppiaineita hyödyntävä esim. juhla suunnitteluineen. Virikkeet ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet olisivat pohjana suunnittelussa)

  1. Minä liikkujana

(Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: liikunta, liikuntateknologia (puhelinapsit sovellukset esim. sports tracker), terveys, turvallisuus, liikenne (energiajuomat, vireys, uni, … energiakäyrät, terveys toiminnan ja oppimisen taustalla), toiminnallisuus ja kokeellisuus… fillarikisa osaksi val. ainetta)

  1. Minä toimittajan

(Monilukutaito: koululehti, lähteiden käyttö, kriittisyys tiedon hankinnassa ja käytössä, tiedon tarkistaminen, lapset ja nuoret mainonnan kohteena, Vierailu: Ksml, Wessmanni, Medialuola > seurataan medialuolaa, yhteistyö journalistiikka < toimittajaopiskelijoiden ja toimittajien kanssa)

  1. Minä nörttinä somettamassa

(Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: mediapaja, yhteistyö valinnan 4. kanssa, viestintäsovellusten käyttö, SOME/ikärajat huomioon ottaen, tietosuoja, kyberturvallisuus, vierailijat informaatioteknologian tiedekunnasta…)

  1. Minä yrittäjänä

(Työelämätaidot ja yrittäjyys: luokan varainhankinta > kahvilatoiminta vanhempainillassa, työpaikkavierailut ja työntekijävierailut kouluun, esim. äitienpäiväjuhla, tarjoilu vrt. yhteistyö ryhmän 2. kanssa, esim. opot mukana vierailuissa vaajakoskelaiset työpaikat tutuksi sen verran, kun ehditään…)

  1. Minä vaikuttajana

(Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: oppilaskunta, Pikku-Parlamentti, filosofia (vaikuttamisen tavat, argumentointi…), Vihreä Lippu -ohjelmasta virikkeitä ryhmälle..)