Pedagogiikka

Koulutuksia

Haastavat vuorovaikutustilanteet huoltajien kanssa / koulutustallenne kahden viikon ajan katsottavissa

Onko vuorovaikutus huoltajien kanssa haastavaa?
Mietitkö jo etukäteen arviointikeskusteluissa nousevia haasteita?

Haastaviin vuorovaikutustilanteisiin saat pientä apua koulutuksestamme, joka järjestetään 15.11.2022 klo 14-15 TEAMS-yhteydellä. Mikäli juuri tuohon aikaan on haasteita ehtiä linjoille, koulutus on katsottavissa tallenteena KAHDEN VIIKON AJAN koulutuksen jälkeen.
Kouluttajana toimii Laura Siltala, Unelmaseppä

Linkki tallenteeseen lähetetään opettajille sähköpostiin!
Mikäli haluat koulutuksen koulutuskorttiisi, ilmoittaudu SAP:ssa:
SAP-koodi: 50121993


Lisää kouluttajastamme:

Laura Siltala on KM, ratkaisukeskeinen työyhteisövalmentaja, muutoskumppani ja Unelmaseppä. Nimensä mukaisesti hän auttaa asiakkaitaan visioimaan heidän omia unelmiaan, toivottuja tulevaisuuskuvia, sekä tämän jälkeen löytämään käytännön työkaluja visioiden ja toiveiden takomiseen. "Voima syntyy rentoudesta", on Unelmasepän valmennusfilosofian motto. Ratkaisukeskeinen työote lisää toiveikkuutta, kannustaa, motivoi ja vahvistaa kaikkien osapuolien vahvuuksia sekä voimavaroja. 

Toiminnallinen opetus - kouluttajakoulutus aineenopettajille, 1.12.2022

Sisältö
Oulun yliopiston lehtori Susanna Takalo ja Oulun kaupungin liikuntakoordinaattori Kati Grekula ovat kehittäneet mallin toiminnallisen aineenopetuksen koulutukseen ja sen tieto-taidon levittämiseen. He tuovat mallin nyt tarjolle myös Jyväskylään!

Tule mukaan oppimaan uusia vinkkejä aineenopetuksen toiminnallistamisesta sekä siitä miten voisit toiminnallistamista kouluttaa myös omalla koulullasi muille opettajille. Lisäksi koulutukseen sisältyy pieni kehittämistehtävä omassa työssä toteutettavaksi (toiminnallisen opettamisen kokeilu) ja vertaiskohtaamisia kollegoiden kanssa oppiaineryhmittäin.

Koulutuksessa tarjotaan lounas klo 12.15 ja päiväkahvi klo 14.00.

Ajankohta
1.12.2022 klo 8-16

Paikka
Jyväskylän Kristillisen opiston uusi Hannala-rakennus: osoite Sulkulantie 28

Kouluttajat

Yliopistonlehtori Susanna Takalo, LitT, KM 
Liikuntakoordinaattori Kati Grekula, Oulun kaupunki


Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Ylä- ja yhtenäiskoulujen aineenopettajat


Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus osallistujille ilmainen.
Tarvittavat sijaiskulut voi kohdistaa kustannuspaikkaan 100042025

Ilmoittautuminen SAP-koodilla:
SAP-koodi: 50122358

Yhteyshenkilö, yhteystiedot
Eija Kotikallio, eija.kotikallio@jyvaskyla.fi, p. 050-3118871

Viikkosuunnitelmaopetus – Tule tutustumaan

Viikkosuunnitelmaopetus – Tule tutustumaan

Mihin opettaja voi vaikuttaa? Miten sitouttaa oppilaat omaan oppimiseensa ja auttaa löytämään iloa ponnisteluista? Miten parantaa kouluviihtyvyyttä? Opetusryhmiin emme useinkaan pysty vaikuttamaan: luokan toiminta- ja oppimiskulttuuriin kyllä.

Viikkosuunnitelmaopetuksessa painotetaan yhteisöllisyyttä, oppilaan vastuun ottamista omasta oppimisestaan, mutta myös oppilaan vapautta suunnitella omaa työtään ja mahdollisuutta vaikuttaa koulun arkeen. Opetus ei perustu opettajan luennointiin ja selittämiseen, vaan oppilaiden itsenäiseen työhön; Opettajan tehtävänä on auttaa ja ohjata oppilaita suoriutumaan itse oppimisestaan.

Oppilaat organisoivat itse opiskelunsa eli päättävät siitä, miten, missä ja kenen kanssa he opiskelevat. Kun oppilaat tottuvat ottamaan vastuuta oman työn organisoimisesta, saavat he vaikuttaa myös siihen, mitä opiskellaan ja kuinka oppiminen tapahtuu. Näin myös motivaatio oppimista ja koulunkäyntiä kohtaan vahvistuu.

 

Ajankohta
Sovittavissa

Kesto ja paikka
45 min, Teams

Hinta - ilmainen

Kouluttaja ja lisätiedot
Oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino p. 040 4708873
anne.m.heino@jyvaskyla.fi

Kohderyhmä

Luokanopettajat ja erityisopettajat (opettajapari koululta tai luokkatason tiimi)

 

Opiskelun erityiset painoalueet eriyttämisen menetelmänä

Sisältö
Opiskelun erityiset painoalueet – milloin ja miten?

Ajankohta
Sovittavissa

Kesto ja paikka
1 h, paikka sovittavissa

Kouluttaja
Oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino

Kohderyhmä
Alakoulun erityis- ja luokanopettajat (esim. kouluittain 2-10 hlö)

Hinta
Ilmainen, sijaiskuluista vastaa koulu 

Lisätietoja koulutuksesta
Anne Heino p. 050 4708873
anne.m.heino@jyvaskyla.fi

S2-oppilaan oppimisen ohjaaminen ja edistymisen arviointi yleisopetuksessa

Sisältö
S2-oppilaan oppimisen ohjaaminen ja edistymisen arviointi yleisopetuksessa
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Luokan- ja aineenopettajat, joilla on S2-oppilaita ryhmässä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen. Sijaiskuluista kysy Pia Bärlundilta, p. 014-266 4889
Lisätietoja koulutuksesta
Pia Bärlund, p. 040-5455 257

S2-oppilaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojen arviointi

Sisältö
S2-oppilaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojen opintojenaikainen taitotasoarviointi ja päättöarviointi
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Valmistavan ryhmän opettajat ja S2-opettajat
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen. Sijaiskuluista kysy Pia Bärlundilta, p. 014-266 4889
Lisätietoja koulutuksesta
Pia Bärlund, p. 040-5455 257

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä