Yhteistyötahojen koulutuksia

Yhteistyötahojen tulossa olevat koulutukset

Koulunkäynninohjaajien päivät (O3) 6.8.2024 ja 7.8.2024

Samansisältöinen koulutus järjestetään elokuussa kaksi kertaa,
ti 6.8.2024 ja ke 7.8.2024 Valitse niistä itsellesi tai ryhmällesi paremmin sopiva.

Neurokirjon lasten kohtaaminen ja huomiointi kasvatus- ja
opetusympäristöissä. Neurokirjon lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen
vahvistamisessa ja kohtaamisessa on erityisen tärkeää oikeanlainen ymmärrys
ja tieto neurokirjon piirteiden ilmenemisestä ja niiden aiheuttamista
erityistarpeista. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien
ymmärrystä neurokirjon oppijoiden monimuotoisuudesta, joustavista
tukimuodoista, yksilöllisistä lähestymistavoista sekä kasvua ja oppimista
tukevasta ympäristöstä

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Hyvinvointiosaamisen koulutuskokonaisuus kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijoille HYVO3 28.8.2024 - 7.5.2025

HYVO3 – Hyvinvointiosaamisen koulutuskokonaisuus on Jyväskylän kesäyliopiston järjestämä ja Opetushallituksen rahoittama opetustoimen täydennyskoulutusohjelma, joka lisää kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoiden valmiuksia edistää koulujen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä mielenterveystaitoja. Koulutuksessa perehdytään tutkimustietoon pohjautuviin, ennalta ehkäiseviin ja hyvinvointia edistäviin käytänteisiin ja malleihin sekä siihen, miten niitä voidaan soveltaa käytännön opetustyössä.

Koulutus antaa kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoille erinomaiset valmiudet suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia tukevaa oppilashuoltotyötä koulu- ja kasvatusympäristössä. Koulutuksessa hyödynnetään myös hyvinvointiopetuksen valmiita opetussuunnitelmia, joista jalostetaan koulutuksen aikana hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelma tai toimintasuunnitelma oman koulun käyttöön.

Koulutus alkaa 28.8.2024 ja päättyy 7.5.2025. Koulutuskokonaisuus on osallistujille maksuton. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa, ja sitä voi soveltaa omaan työhön sopivaksi. Osallistuminen on joustavaa: opetus koostuu mm. asiantuntijoiden pitämistä koulutuspäivistä, Zoom-luennoista, työpajoista ja itsenäisestä työskentelystä.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan asiantuntijat

Tavoite

Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa:

 • suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia tukevaa oppilashuoltotyötä koulu- ja kasvatusympäristössä
 • laatia kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia materiaaleja
 • kehittää koulun hyvinvointia edistävää pedagogiikkaa ja ohjata sen toteuttamista monialaisessa yhteistyössä
 • arvioida hyvinvointiin keskittyvän koulukulttuurin toimintamallin tehokkuutta, tavoitettavuutta, laatua ja toteutumista
 • kohdata yksittäisen oppijan ja kehittää ryhmien toimintakulttuuria

Toteutus

Koulutus alkaa 28.8.2024 ja päättyy 7.5.2025. Koulutus koostuu yhdeksästä koulutuspäivästä, jotka toteutetaan osittain lähiopetuksena Jyväskylässä ja osittain Zoomissa. Koulutuksen aikana osallistuja suunnittelee hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelman tai toimintasuunnitelman oman koulun käyttöön.

Kouluttajat

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat 

Pauliina Avola (KM) Positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen kouluttaja, väitöskirjatutkija ja tietokirjailija 

Sanna Kumpu (KK, AmO) Positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen kouluttaja, Positive Psychology Coach

Lisäksi mukana on vaihtuvia vierailevia asiantuntijoita

Koulutuspäivien aiheet ja aikataulu

Koulutuspäivä 1: lähiopetus 28.8.2024 klo 9.00–15.00

 • Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointiteoria tutkimuksen valossa sekä vuorovaikutustaidot yhteisöä vahvistamassa

Koulutuspäivä 2: Zoom 25.9.2024 klo 12.30–15.00

 • Positiivisen pedagogiigan vahvistaminen ja positiivisen psykologian interventiot opettajan omassa hyvinvointityössä
 • Koulun toimintakulttuurin suunnitelmien käynnistäminen

Koulutuspäivä 3: lähiopetus, 23.10.2024 klo 9.00–15.00

 • Vuorovaikutus- ja vahvuustaidot yhteisöä vahvistamassa
 • Läsnäolo- ja keskittymistaitojen merkitys hyvinvointiresurssina

Koulutuspäivä 4: Zoom 20.11.2024 klo 12.30–15.00

 • Läsnäolotaitojen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa, osallisuuden edistämisessä sekä aikuisen ja kouluyhteisön hyvinvointia tukemassa

Koulutuspäivä 5: lähiopetus 15.1.2025 klo 9.00–15.00

 • Myötätunto- ja tunnetaidot

Koulutuspäivä 6: Zoom 12.2.2025 klo 12.30–15.00

 • Itsemyötätunto ja aikuisen omat myötätuntotaidot työssä ja elämässä

Koulutuspäivä 7: lähiopetus 12.3.2025 klo 9.00-15.00

 • Itsensä johtamisen taidot ja ratkaisukeskeinen ajattelu

Koulutuspäivä 8: Zoom 9.4.2025 klo 12.30–15.00

 • Aikuisen vastuullinen oman hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtaminen

Koulutuspäivä 9: lähiopetus 7.5.2025 klo 9.00–15.00

 • Päätösjakso ja toimintasuunnitelmien esittäminen


Lisätietoja ja ilmoittautuminen


Maksuttomia koulutuksia opettajille

Sosioemotionaaliset taidot ja psyykkisesti turvallinen ympäristö lisäävät hyvinvointia ehkäisten yksilö- että yhteisötason ongelmia. Järjestämme opettajille prosessikoulutuksia, joissa opitaan tunne- ja vuorovaikutustaidoista tutkimukseen perustuvan tiedon ja sitä elämyksellisesti peilaavan toiminnan kautta. Alla tiedot kahdesta eri koulutuksesta:
1) Yhteisöllisen toimintakulttuurin johtaminen (verkkototeutus)
2) OSANA – Menetelmiä itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen opetustyössä (toteutus keväällä 2025 Helsingissä ja syksyllä 2025 Jyväskylässä)

Ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiin aukeaa nettisivuilla pe 2.8.2024 klo 12.00 ja päättyy 22.8. klo 23.59 tai niin kauan kuin paikkoja riittää. Lisätietoja alla sekä nettisivuilla: juliapetaja.fi/ilmoittautuminen/

Ystävällisin terveisin,
Julia Petäjä
Opettaja ja vuorovaikutuskouluttaja Pedai
p. 041 505 2188
julia@pedai.fi
juliapetaja.fi/ilmoittautuminen/


Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön koulutusiltapäivä

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön koulutusiltapäivässä annetaan perustietoa siitä, mitkä ovat nuorisotyön tehtävät ja tavoitteet koulu- ja oppilaitosympäristössä.

Iltapäivä on suunnattu erityisesti LSSAVI-alueen nuorisotyön kohdekoulujen rehtoreille, kunnan nuorisotyön esihenkilöille sekä koulunuorisotyöntekijöille. Koulutusiltapäivän näkökulma on erityisesti AVI:n erityisavustuksella tehtävä koulu- ja oppilaitosnuorisotyö, mutta koulutus sopii myös muille koulussa nuorisotyötä tekeville tai johtaville, tai aiheesta kiinnostuneille.

Muut tiedot

Ajankohta: 29.8.24 klo 14-16, Teams.

Tilaisuus on maksuton. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tilaisuus tallennetaan ja tallennelinkki on katseltavissa kahden viikon ajan sen lähettämisestä. Valitse ilmoittautuessasi osallistutko webinaarin vai tilaatko pelkän tallennelinkin. Linkki tallenteeseen lähetetään webinaariin ilmoittautuneille sekä tallenteen tilanneille noin viikon kuluessa tapahtumasta.  


Kestävää hyvinvointia opetuksen yksiköiden toimintakulttuuriin, Kaisa Vuorinen & Ben Furman, Äänekoski

Tervetuloa mukaan rakentamaan kestävää hyvinvointia – niin opettajille kuin oppilaille.
Ben Furmanin ja Kaisa Vuorisen innostava koulutus tarjoaa tutkittua tietoa ja käytännönläheisiä työkaluja niin luokkahuoneisiin, opettajien hyvinvointiin kuin yhteistyöhön vanhempien kanssa. Taustalla on ratkaisukeskeinen psykologia, positiivinen pedagogiikka ja vahvuusperusteisuus, joiden avulla osallistujat luotsataan oppimaan ja kokeilemaan uusia tapoja vahvistaa osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia kouluyhteisössä.

Koulutuksen teemoja ovat mm. opettajan ja työyhteisön hyvinvointi, luokan myönteisen ilmapiirin vahvistaminen, oppilaan vahvuuksille rakentaminen, rakentavat keskustelut oppilaiden ja vanhempien kanssa ja myönteisen kierteen vahvistaminen koko kouluyhteisössä. Panostamalla hyvinvointiin voimme auttaa niin opettajia kuin oppilaita onnistumaan - ja innostumaan. Hyvinvoiva lapsi ja nuori oppii paremmin ja hyvinvoiva opettaja nauttii työstään. Rakennetaan yhdessä koulusta sellainen paikka, johon jokaisen on hyvä tulla!

Kohderyhmä

Opettajat, rehtorit, apulaisrehtorit, siv. johtajat, varhaiskasvatuksen opettajat, päiväkodin johtajat ja varajohtajat.

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. Koulutukseen osallistuminen on mahdollista vain paikan päällä.


Ajankohta ja paikka:

2.9.2024 12:30-16:30, Äänekosken kaupunki, kaupungintalon valtuustosali

Läsnäolon ja keskittymisen taidot - Kasvatetaan yhdessä hyvinvointia ja oppimistaitoja - webinaarikoulutus

Webinaarikoulutus Läsnäolon- ja keskittymisen taidot -Kasvatetaan yhdessä hyvinvointia ja oppimistaitoja perustuu tutkittuun tietoon näiden taitojen opettamisen hyödyistä ja merkityksestä koulussa.

Laaja OECD-tutkimushanke (2021) vahvistaa, että erityisesti tunteiden säätelykyvyt ennustavat psyykkistä hyvinvointia ja ovat oppimaan oppimisen näkökulmasta erityisen tärkeitä. Positiivisen pedagogiikan tutkimustulokset vuosikymmenen ajalta vahvistavat samankaltaisia tuloksia (ks. White, 2021) nostaen erityisesti myönteiset tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä koulussa opetettavat tietoisuustaidot kouluhyvinvoinnin ja oppimisen keskiöön. 

Koulutus on kahdesta osiosta muodostuva yhtenäinen kokonaisuus. Webinaarikoulutuksessa tutustutaan läsnäolon ja keskittymisen taitoihin hyvin laaja-alaisesti ja tutkimusperustaisesti.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu perusopetuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille ja aineenopettajille

Kouluttaja

Susanna Heikari, (KM), rehtori, luokanopettaja ja Steinerpedagogi, Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman pääkouluttaja ja positiivisen pedagogiikan asiantuntija ja koulutusohjelmajohtaja. Digitaalisten oppimisympäristöjen ja tulevaisuuden oppimisen erityisasiantuntija. Sertifioitu CFM-Mindfulness kouluttaja

Muut tiedot

Webinaari 18.9.2024 13:00-16:00

Tilaisuutta ei tallenneta. Osallistuminen on maksutonta. 


Neuroesteetön koulu 2024 - Kaikkia kannatteleva oppimisympäristö

Neuroesteetön koulu 2024 - Kaikkia kannatteleva oppimisympäristö

Tapahtuma keskittyy kolmeen pääteemaan: rakennettu ympäristö, koulun toimintakulttuuri sekä ihmissuhteet. Tapahtuman tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä neuromoninaisuudesta sekä aistiesteettömyydestä ja antaa ääntä kokemusasiantuntijoille.

Päivän aikana kuulet huippuasiantuntijoiden ja huippukokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja. Tapahtuman juontavat ADHD-podin Ringa Aarimo ja Reetta Winsten, luvassa on siis paljon asiallista asiaa, asian ytimestä ja ehkä vierestäkin.

Kohderyhmä

Tämä tapahtuma on suunnattu erityisesti opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja ymmärrystään rakennetun ympäristön, toimintakulttuurin ja ihmissuhteiden huomioimisessa kaikkia kannattelevan oppimisympäristön luomisessa.

Muut tiedot:

Ajankohta ja paikka: lähiosallistuminen 10.10.24 klo 9-16, Seinäjoki. Tapahtuma tallennetaan erilliseksi tallennetapahtumaksi ja puheenvuorot ovat katseltavissa myöhemmin esimerkiksi VESO-päivän materiaaleina. Tallenteet lähetetään kaikille ilmoittautuneille.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä