Yhteistyötahojen koulutuksia

Yhteistyötahojen koulutusINFOA

Intuitio, empatia ja vuorovaikutus osana opetustyötä

Hyvä peruskoulun opettaja, Tervetuloa osallistumaan Opetushallituksen rahoittamaan ”Intuitio, empatia ja vuorovaikutus osana opetustyötä”-koulutukseen keväällä 2020. Osallistujille maksuttomat koulutukset järjestetään Oulussa, Jyväskylässä, Tampe...

Työelämäosaaminen opettajan tietoina ja taitoina 3 op

Työelämäosaaminen opettajan tietoina ja taitoina (3 op) Työelämätaidot haltuun! -koulutuskokonaisuudessa hankit valmiuksia oppijoidesi työelämätaitojen ja oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittämiseen. Tässä koulutuksessa paneudutaan oppilaitos...

LUMA-keskuksen täydennyskoulutusta

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen var...